Navi

Nyhetsbrev

Her ligger meldinger som er sendt ut om systemet.

Nyhetsbrev 2022-1 (24.05.2022)

Stikkord er tips og oppgaver, nøkkeltall, forbedringer kommer i v4, overgang til sky, sletting av søknadsvedlegg, nye avtaler og fakturering.

Nyhetsbrev 2021-2 (09.08.2021)

Ny versjon v3 brukes av alle og blir stadig bedre. Noen forbedringer av vitnemålet og ny integrasjon med ISIC digitale studentbevis.

Nyhetsbrev 2021-1 (08.03.2021)

Fredag 19. mars 2021 går vi over til ny plattform på WisWeb. En kan prøve ny versjon nå og en kan også gå tilbake til gammel versjon etter overgangen.

Info 12.10.2020

Hjelp med klargjøring av nytt skoleår, rapportering til sentralbasen og info om registrering av søknader.

Info 07.05.2020

Mulighet for å sende rapporter og vitnemål som rapporter på e-post samt utvider testing av WisWeb Navi versjon 3.


Alle tidligere brev ...