Navi

Kurs og møter

WIS kan gi kurs i Navi. Noen skoler vil lære opp nye ansatte, noen vil ta i bruk nye moduler, mens andre ønsker å utnytte systemet mer.

Ønsker du kurs i Navi?

WIS holder kurs for skolene. Det kan være generell bruk av systemet eller mer dyptgående kurs om fraværsføring eller kortkursadministrasjon.

To alternativer

Vi har to ulike prinsipper når det gjelder gjennomføring av kurs:

  • WIS arrangerer og deltakere betaler fast pris
  • Skolen arrangerer og WIS fakturerer reelle kostnader

Send e-post til wis@wis.no dersom dere ønsker kurs.

Brukermøter

Vi holder normalt brukermøter hvert annet år der alle brukere inviteres.
> Les mer om brukermøtene

Kurs og samlinger

Her kommer planlagte møter og samlinger opp.

(Ingen planlagte møter)