Wis Skole

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon. 
NB! Du vil bare se planlagte versjoner, hvis disse er publisert.

Gjeldende versjon:

Versjon 2024.2 (3 punkt) - 20.02.2024
Ny versjon med feilfiks eksamen

Tidligere versjoner:

Versjon 2024.1 (4 punkt) - 18.01.2024

Versjon 2023.2 (7 punkt) - 20.06.2023
Oppdatert grensesnitt for eksport til VIGO samt noen feilrettinger og forbedringer.

Versjon 2023.1 (7 punkt) - 16.01.2023
Oppdatert VIGO-eksport. Diverse rapportfiks.

Versjon 2022.4 (6 punkt) - 10.06.2022

Versjon 2022.3 (3 punkt) - 18.02.2022

Versjon 2022.2 (3 punkt) - 08.02.2022
Feilfiks PAS, nytt skoleår

Versjon 2022.1 (5 punkt) - 13.01.2022
Rettet karakterfil til VIGO. Fikset engelsk for montessoriskoler. Fikset engelsk i karakterprotokoll.

Versjon 2021.7 (5 punkt) - 30.12.2021
Oppdatert eksport karakterer til VIGO, oppdatert fag, endret kommunikasjon PAS osv.

Versjon 2021.6 (2 punkt) - 30.09.2021
Oppdatert eksport til VIGO samt lagt inn nye fag for 2021-2022

Versjon 2021.5 (2 punkt) - 23.08.2021
Forbedret kopiering av faggrupper og fikset feil i lagring av eksportoppsett

Versjon 2021.4 (1 punkt) - 09.06.2021
Ny tekst på merkaden VMM40

Versjon 2021.3 (12 punkt) - 04.06.2021
Vitnemål / eksport VIGO klargjort for nye valgfag.

Versjon 2021.2 (2 punkt) - 21.01.2021
Feilfiks oppmelding til eksamen ++

Versjon 2021.1 (6 punkt) - 13.01.2021
Diverse feilretting/forbedring

Versjon 2020.6 (2 punkt) - 15.12.2020
Fikset på karakterutskrift

Versjon 2020.5 (5 punkt) - 07.12.2020
Nye valgfag

Versjon 2020.4 (4 punkt) - 09.11.2020
Forbedring av eksport fra Wis skole

Versjon 2020.3 (6 punkt) - 24.08.2020
Rettet feil i registrering av grupper til Nasjonale prøver. Ny startside + pussing design. Nye fag.

Versjon 2020.2 (8 punkt) - 20.05.2020
Klargjort for vitnemål 2020

Versjon 2020.1 (9 punkt) - 15.01.2020
Oppdatert kommuneoversikt og fylkesoversikt etter kommunereformen. Forbedring av oppmelding eksamen.

Versjon 2019.5 (2 punkt) - 10.12.2019
Oppdatering av sertifikat i forbindelse med signering av exe-fil. Endret nummerering av versjoner.

Versjon 42b (13 punkt) - 15.11.2019
Mange forbedringer i eksportprogrammet

Versjon 42 (7 punkt) - 21.07.2019

Versjon 41f (0 punkt) - 18.06.2019

Versjon 41e (4 punkt) - 19.02.2019

Versjon 41d (6 punkt) - 14.06.2018

Versjon 41c (10 punkt) - 08.01.2018

Versjon 41b (2 punkt) - 18.08.2017

Versjon 41 (3 punkt) - 06.04.2017

Versjon 40d (5 punkt) - 06.02.2017

Versjon 40c (1 punkt) - 28.11.2016

Versjon 40b (3 punkt) - 14.11.2016

Versjon 40 (10 punkt) - 21.10.2016

Versjon 39g (1 punkt) - 16.06.2016

Versjon 39f (4 punkt) - 15.05.2016
Inneholder vitnemål for 2016, import av eksamenskarakterer

Versjon 39e (2 punkt) - 11.04.2016
Inneholder validering av e-post og rettelse av pålogging til PAS

Versjon 39d (1 punkt) - 17.02.2016
PAS 2 feil i målform

Versjon 39c (1 punkt) - 04.02.2016
Feil i pålogging med norske bokstaver

Versjon 39b (6 punkt) - 25.01.2016
Flere rettelser i forbindelse med PAS2

Versjon 39 (13 punkt) - 25.11.2015
Korrigering og vasking av data

Versjon 38e (11 punkt) - 04.06.2015

Versjon 38d (2 punkt) - 15.01.2015

Versjon 38c (7 punkt) - 06.01.2015

Versjon 38b (3 punkt) - 11.09.2014

Versjon 38 (6 punkt) - 03.09.2014

Versjon 37 (14 punkt) - 08.11.2013

Versjon 36d (2 punkt) - 28.08.2013

Versjon 36c (7 punkt) - 10.06.2013

Versjon 36b (4 punkt) - 03.04.2013

Versjon 36 (7 punkt) - 17.10.2012

Versjon 35f (2 punkt) - 23.08.2012

Versjon 35e (1 punkt) - 18.06.2012

Versjon 35d (2 punkt) - 07.06.2012

Versjon 35c (6 punkt) - 04.04.2012

Versjon 35b (7 punkt) - 13.01.2012

Versjon 35 (15 punkt) - 14.12.2011

Versjon 34b (7 punkt) - 21.06.2011

Versjon 34a (5 punkt) - 10.06.2011
En liten feilfiks av Wis Skole med fiks av vitnemålshastighet og diverse andre feil

Versjon 34 (30 punkt) - 09.06.2011

Versjon 33d (1 punkt) - 17.12.2010

Versjon 33c (7 punkt) - 13.12.2010

Versjon 33b (3 punkt) - 12.10.2010
Korrigering av eksport til GSI. Rettet feil i eksport til Feide (i ABC enterprice-format). Ny rapport.

Versjon 33 (12 punkt) - 01.09.2010

Versjon 32c (2 punkt) - 14.06.2010

Versjon 32b (6 punkt) - 10.06.2010

Versjon 32 (16 punkt) - 28.05.2010
Ny versjon med oppdatert vitnemål våren 2010 og mange andre forbedringer/feilrettinger

Versjon 31 (28 punkt) - 30.03.2010
Denne versjonen inneholder forbedring av eksporter til Feide/Its Learning, fraværsregistrering 8./9.trinn, registrering av permisjoner i tillegg til mange andre forbedringer/feilrettinger

Versjon 30e (4 punkt) - 25.02.2010
Fikset feil i tilgang til modulen PAS. Forbedret eksport til Feide (ABC Enterprise formatet). Diverse små korrigeringer.

Versjon 30d (7 punkt) - 02.02.2010
Fikset feil i eksport til PAS. Forbedret eksport til Feide (både ABC og IMS). Diverse små korrigeringer.

Versjon 30c (3 punkt) - 14.10.2009
Denne versjonen inneholder en feilkorrigering av rapporten til GSI, og fiks av to kjente feiler på personale og telefonliste.

Versjon 30b (3 punkt) - 12.10.2009
Denne versjonen inneholder korrigeringer av eksportene til GSI og FEIDE.

Versjon 30 (30 punkt) - 02.10.2009
Det er rettet en god del kjente feil, ny funksjonalitet er lagt til, samt at eksport til GSI på plass. Det er også med en testeksport til Feide (XML) i denne versjonen.

Versjon 29 (33 punkt) - 17.09.2009
Vitnemål grunnskole og VO, pluss diverse feilfiks og forbedringer

Versjon 29d (13 punkt) - 25.08.2009
Rettet feil i forbindelse med eksport til nasj. prøver, forbedret grensesnittet rundt eksporten, samt korrigert noen småfeil.

Versjon 29b (6 punkt) - 22.06.2009
Rettet noen småfeil

Versjon 29c (0 punkt) - 22.06.2009
Rettet problem med feilmelding ved kjøring av vitnemål.

Versjon 28i (5 punkt) - 26.05.2009
Korrigering av diverse feil funnet i tidligere versjoner, samt vitnemålsprotokoll for 2009 og nye fag/fagkoder.

Versjon 28h (10 punkt) - 11.05.2009
Diverse feilfiks etter omlegging, fiks av eksport/import, tilrettelegging for pilotering av prøver (PAS).

Versjon 28g (6 punkt) - 22.04.2009
Noen feilrettinger i WisSkole

Versjon 28f (4 punkt) - 14.04.2009
Mindre feilkorrigeringer til versjon 28e

Versjon 28d (4 punkt) - 01.03.2009
Mindre feilkorreksjoner og nye fagkoder

Versjon 28e (15 punkt) - 27.02.2009
Klargjort for testeksamen, nye felt for import, rettet en del småfeil

Versjon 28c (9 punkt) - 02.02.2009
Nye fagspesifikasjoner, ny filspesifikasjon til PAS, og mindre feilkorrigeringer.

Versjon 28b (5 punkt) - 13.12.2008
Oppdatert karakterprotokoll

Versjon 28 (4 punkt) - 01.12.2008
Nye fagkoder, og ny funksjonalitet.

Versjon 27d (3 punkt) - 16.09.2008
Rettet mangel i karakterstatistikk, innført avgiverskole i fil til PAS

Versjon 27c (2 punkt) - 20.08.2008
Ny rapport for karakterstatistikk, fikset småfeil

Versjon 27b (6 punkt) - 17.06.2008

Versjon 27a (27 punkt) - 10.06.2008

Versjon 27 (8 punkt) - 23.05.2008

Versjon 26 (6 punkt) - 12.03.2008
Programmet er nå klargjort for 2008-2009, og det er gjort noen små feilrettinger og forbedringer. Se detaljer nedenfor.

Versjon 25e (3 punkt) - 22.02.2008
Forbedret opplegg for feilsjekking i fil til PAS + vise fagkoder i grensesnittet

Versjon 25d (2 punkt) - 13.02.2008
Retter feil i eksport til PAS, og tar med testvariant i filen

Versjon 25c (2 punkt) - 12.02.2008
Tilpasset for eksport av eksamensgrupper til PAS

versjon 25b (3 punkt) - 05.02.2008
Rettet en feil i fil til Inntakskontoret

Versjon 25 (5 punkt) - 04.02.2008
Klargjort fil til Inntakskontor m.m.

Versjon 24d (28 punkt) - 07.12.2007
Inneholder diverse feilrettinger, forbedringer av rapporter

Versjon 24c (21 punkt) - 15.10.2007
Inneholder diverse feilrettinger fra versjon 24/24b, i tillegg til nytt foresatt-register og diverse funksjoner

Versjon 24b (34 punkt) - 18.09.2007
Inneholder flere feilrettinger fra versjon 24, i tillegg til en del nye funksjoner og rapporter

Versjon 24 (17 punkt) - 28.08.2007
Versjon 24 inneholder flere nye rapporter. Eksport av fil til nasjonale prøver, eget foresatt register.

Versjon 23d (2 punkt) - 19.06.2007
Rettet feil i dobbelsidig utskrift av vitnemålet

Versjon 23c (8 punkt) - 25.05.2007
Flere små feilrettinger og forbedringer

Versjon 23b (5 punkt) - 22.05.2007
En rekke små utbedringer.

Versjon 23 (25 punkt) - 15.05.2007
Vitnemål og protokoller, oppdaterte sensorlister

Versjon 22d (6 punkt) - 19.01.2007
Retting av diverse feil

Versjon 22c (3 punkt) - 19.12.2006
Utskrift av karakterprotokoll tilpasset kunnskapsløftet, og forbedring av karakterutskrift.

Versjon 22b (2 punkt) - 06.12.2006
Mulighet for eksport av fagene i kunnskapsløftet til vårt eksterne karakterregistreringsprogram K-Reg.

Versjon 22a (1 punkt) - 04.12.2006
Mulighet for å få opp kolonne for føring av tilvalgsfag i karakterregistreringsskjemaet selv om klassen følger Kunnskapsløftet.

Versjon 22 (6 punkt) - 30.11.2006
I versjon 22 lanserer vi flere viktige nyheter. Vi har tilpasset fagregister, skjemaer og en del utskrifter til Kunnskapsløftet

Versjon 21b (6 punkt) - 27.09.2006

Versjon 21b inneholder noen små feilrettinger av versjon 21a.

Versjon 21a (3 punkt) - 16.05.2006

Versjon 21a inneholder noen små feilrettinger av versjon 21.

Versjon 21 (3 punkt) - 15.05.2006
Versjon 21 har nye utgaver av sensurskjema, vitnemål og protokoller tilgjengelig for våren 2006, samt støtte for gjennomføring av Digital eksamen.

Versjon 20j (2 punkt) - 10.01.2006
Versjon 20j retter et par feil fra versjon 20i.

Versjon 20i (18 punkt) - 20.12.2005
Versjon 20i er klargjort for skoleåret 2006-07. I tillegg er det gjort en hel del små forbedringer.

Versjon 20h (11 punkt) - 13.10.2005
I versjon 20h har vi oppdatert filene som skal sendes til Inntakskontoret. Dette gjelder både elev- og karakterrapporteringen. I tillegg har vi rettet en del feil og forbedret noen rapporter.

Versjon 20g (1 punkt) - 15.09.2005
I versjon 20g har vi lagt til valg for å lage fil til GSI.

Versjon 20f (2 punkt) - 08.09.2005
I versjon 20f har vi lagt til valg for å lage fil til nasjonale prøver uansett om man får melding om manglende personnr eller tilknytning til faglærere.

Versjon 20e (8 punkt) - 14.06.2005
I versjon 20e har vi rettet kosmetiske feil i vitnemålet samt fikset feil i tilgang til Oppsett skjema

Versjon 20d (1 punkt) - 02.06.2005
I versjon 20d har vi rettet en feil med hvilken målform som blir brukt i rapporten Karakterutskrift.

Versjon 20c (2 punkt) - 01.06.2005
I versjon 20c har vi rettet feil i import av skoler til felles database, samt forbedret papirrapporten til Inntakskontoret til å vise fravær på elevene.

Versjon 20b (4 punkt) - 27.05.2005
I versjon 20b har vi rettet enkelte svakheter vi har fått tilbakemelding om i versjon 20.

Versjon 20 (7 punkt) - 24.05.2005
Wis Skole er klar for utskrift av vitnemål og vitnemålsprotokoll for skoleåret 2004-2005

Versjon 19 (35 punkt) - 28.04.2005
Wis Skole gjør det nå mulig å legge flere skoler i samme database.

Versjon 18 (8 punkt) - 06.09.2004
Viktigste nyheten i versjon 18 er fileksport til Nasjonale prøver.

Versjon 17c (3 punkt) - 17.06.2004

Versjon 17b (7 punkt) - 09.06.2004

Oppdatering 17b. Versjon 17b inneholder retting av noen feil som fantes i versjon 17.

Versjon 17 (21 punkt) - 10.05.2004
Den største nyheten i versjon 17 er at vitnemål og protokoller for våren 2004 er på plass, og at K-Reg er kraftig forbedret.Vi har også lagt til en helt ny utskrift som lar brukerne skreddersy sine egne rapporter.

Versjon 16 (5 punkt) - 10.12.2003
Den største nyheten i versjon 16 er introduksjon av K-Reg.

Versjon 15b (5 punkt) - 27.10.2003

Oppdatering 15b. Versjon 15b inneholder retting av noen feil som fantes i versjon 15.

Versjon 15 (31 punkt) - 14.10.2003
Denne versjonen inneholder mange forbedringer og rettinger fra versjon 14b. Det er ikke veldig mye nytt, men vi kan nevne viktige punkt som tilgang til neste skoleår (2004-2005), utskrift og eksport til fil direkte fra lister på skjermen, registrere fritt antall kontaktlærere på en klasse og knytte elevene direkte til sin kontaktlærer, bedre opplegg rundt bilde av elevene

Versjon 14b-3 (6 punkt) - 10.06.2003
Pga retting av diverse små feil ble det lagt ut en ny 14b den 10.06.03.

Versjon 14b-2 (5 punkt) - 03.06.2003
Pga problemer med utskrift av sensurskjema ble det lagt ut en ny 14b den 03.06.03.

Versjon 14 (7 punkt) - 02.06.2003
Fra og med versjon 14 bytter vi plattform for datalagring. Dette skal gjøre systemet mer stabilt. Vo-skolene kan nå benytte Wis Skole, og vitnemål og protokoller er oppdatert

Versjon 14b (5 punkt) - 02.06.2003
Versjon 14b inneholder noen korrigeringer og forbedringer av versjon 14.

Versjon 13b (24 punkt) - 09.09.2002
Det ble laget en versjon 13b som inneholdt eksport av fil til GSI innsamlingen.

Versjon 13 (0 punkt) - 28.08.2002
Den viktigste nyheten i denne versjonen er muligheten for å skrive ut flyttemeldinger på elevene. Ellers har vi som vanlig lagt inn nye rapporter, bedre utvalg i rapportene, og retting av feil. WIS anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon

Versjon 12 (12 punkt) - 15.05.2002
Denne versjonen inneholder bl.a. en stor forbedring fra versjon 11. En kan nå styre tilgang til data (lese/skrive rettigheter) til hver enkelt bruker av programmet. WIS anbefaler derfor alle skoler som har bruk for dette å oppgradere Wis Skole til siste versjon.

Versjon 11 (15 punkt) - 10.04.2002
Denne versjonen inneholder en del forbedringer og feilrettinger fra versjon 10. WIS anbefaler derfor alle skoler å oppgradere sitt Wis Skole program. Av nyheter kan vi nevne flere rapporter, bedre utvalg i rapportene, oversetting av hele programmet til nynorsk (med unntak av hjelpen) og masse mer. Se på kjente feil i versjon 11

Versjon 10 (25 punkt) - 31.01.2002
Denne versjonen inneholder en god del forbedringer og feilrettinger i forhold til versjon 9. WIS anbefaler derfor alle skoler om å oppgradere Wis Skole til denne siste versjonen. Av nyheter kan vi nevne flere rapporter, bedre utvalg i rapportene, flere opplysninger på foresatte og personalet, oppsett og utskrift av etiketter etc.Se på kjente feil i versjon 10

Versjon 09 (22 punkt) - 06.12.2001
Denne versjonen inneholder mange forbedringer i forhold til versjon 8. Flere rapporter, ny funksjonalitet (adm. av postnr/-sted, søk etter elever m.m.), forbedret utvalg i rapportene, feilretting m.m. er noe av det som er med.Se på kjente feil i versjon 9

Versjon 08 (4 punkt) - 05.11.2001
Denne versjonen inneholder ikke masse nytt siden versjon 7. Den viktigste grunnen til at vi la ut denne versjonen, var at inntakskontorene har endret sitt datasystem og ikke lenger kunne hente inn filen med avgangselever som Wis Skole laget. Vi har derfor endret filen til inntakskontorene. Ellers er det bare noen småfeil som er rettet.

Versjon 07 (20 punkt) - 08.10.2001
Denne versjonen inneholder mange forbedringer fra versjon 6.Både nye ting som bilde av elevene, eksport av avgangselever (fødselsnummer) til inntakskontoret, knytte elever til grupper etc. og forbedringer av eksisterende muligheter.Se på kjente feil i versjon 7

Versjon 06 (2 punkt) - 20.09.2001
Denne versjonen retter noen små feil som dukket opp i versjon 5..

Versjon 05 (10 punkt) - 15.08.2001

Denne versjonen åpner skoleåret 2001-02 samt har med en god del forbedringer.Du kan også se på kjente feil i versjon 5

Versjon 04 (0 punkt) - 15.06.2001

Versjon 03 (8 punkt) - 25.05.2001
Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 3, datert 25.05.2001

Versjon 02 (5 punkt) - 18.04.2001
Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 2, datert 18.04.2001. Du kan også se på kjente feil i denne versjonen

Versjon 01.0e (0 punkt) - 18.03.2001
Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0e datert 18.03.2001

Versjon 01.0c (0 punkt) - 21.12.2000
Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0c datert 21.12.2000

Versjon 01.0b (0 punkt) - 20.12.2000
Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0b datert 18.12.2000

Versjon 01.0d (0 punkt) - 13.12.2000
Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0d datert 22.12.2000

Versjon 01.0a (0 punkt) - 13.12.2000
Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0a datert 13.12.2000

Versjon 01.0 (0 punkt) - 11.12.2000
Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 1, datert 10.12.2000

Alle tidligere versjoner ...