Wis Skole

< Til prosjektet

Wis Skole Versjon 2023.1, 16.01.2023

Oppdatert VIGO-eksport. Diverse rapportfiks.

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Rapport
2926
Modulfag i utskrift avgangskarakterer VO

En del VO-skoler deltar i en forsøksordning på Forberedende voksenopplæring på nivået under videregående opplæring (FVO). Disse har egne fag og fagkoder innenfor norsk, engelsk matematikk, samfunnsfag og naturfag. Dette kommer ikke med i dagens Vitnemålsprotokoll.

I stedet for å utvide dagens vitnemålsprotokoll med flere sider så har denne ordningen fått egen Vitnemålsprotokoll FVO.

Utført
Rapport
2948
Økt kol.bredde for tlf på Klasseliste 4
Det var for liten plass til mobil + tlf på Klasseliste 4 når numrene har landsnummer foran. Dette er nå løst ved å endre høyre/venstremarg på rapporten fra 20 til 15mm.
Utført
Karakter
2952
Lulesamisk mangler
Faget Lulesamisk ble ikke vist på vitnemålet, og man fant ikke faget under Grupper - Finn Fag. Dette er nå fikset.
Utført
Karakter
2950
Naturfag montessori 1.-7.klasse
Programmet har manglet fagkodene for naturfag for montessori-skoler i trinnene 1.-7.klasse. Har nå lagt inn disse slik at de kan tas med i eksport til Feide.
Utført
Rapport
2912
Forbedring rapport Foresatte
Rapporten "Foresatte" kan filtrere på Gruppe, men det betinget at foresatte var lagt inn i aktuell gruppe. Nå vises foresatte til elever som er koblet til valgte gruppe.
Utført
Rapport
2947
Kjønnfordeling valgfritt i klasselister
Som standard vises antall gutter / jenter standard i alle klasselister. Av ulike årsaker ønsker en del skoler å skjule denne informasjonen. Vi har nå lagt til valget "Skjul kjønnfordeling" i klasseliste 4+5+6.
Utført
Import/Eksport
2949
VIGO grensesnitt versjon 1.3.7.0
Oppdatert eksport til VIGO til versjon 1.3.7.0, som vil bli gjeldende fra innsamling av terminkarakterer i januar.
Utført