Brukerstøtte

Wis Skole

Administrativt dataprogram for grunnskoler.

   Wis Skole

Administrativt dataprogram for grunnskoler.

 

 Gå til eget område

 

Wis Skole er et dataprogram som dekker mange av de administrative oppgavene ved grunnskoler i Norge.

  • Elevregister, foresatte, flyttemeldinger
  • Klasser/grupper, faglærere, rom
  • Karakterer, vitnemål, protokoller, statistikk
  • Overføring til videregående inntak og nasjonale prøver

Wis Skole benyttes nå av mer enn 850 norske grunnskoler.

Milepæl

Milepæl Status Dato Ant utf. Ant ikke utf. Kommentar
Versjon 2024.3 Utført 18.06.2024 4 0
Versjon 2024.2 Utført 20.02.2024 3 0 Ny versjon med feilfiks eksamen
Versjon 2024.1 Utført 18.01.2024 4 0
Versjon 2023.2 Utført 20.06.2023 7 0 Oppdatert grensesnitt for eksport til VIGO samt noen feilrettinger og forbedringer.
Versjon 2023.1 Utført 16.01.2023 7 0 Oppdatert VIGO-eksport. Diverse rapportfiks.
Versjon 2022.4 Utført 10.06.2022 6 0
Versjon 2022.3 Utført 18.02.2022 3 0
Versjon 2022.2 Utført 08.02.2022 3 0 Feilfiks PAS, nytt skoleår
Versjon 2022.1 Utført 13.01.2022 5 0 Rettet karakterfil til VIGO. Fikset engelsk for montessoriskoler. Fikset engelsk i karakterprotokoll.
Versjon 2021.7 Utført 30.12.2021 5 0 Oppdatert eksport karakterer til VIGO, oppdatert fag, endret kommunikasjon PAS osv.
Versjon 2021.6 Utført 30.09.2021 2 0 Oppdatert eksport til VIGO samt lagt inn nye fag for 2021-2022
Versjon 2021.5 Utført 23.08.2021 2 0 Forbedret kopiering av faggrupper og fikset feil i lagring av eksportoppsett
Versjon 2021.4 Utført 09.06.2021 1 0 Ny tekst på merkaden VMM40
Versjon 2021.3 Utført 04.06.2021 12 0 Vitnemål / eksport VIGO klargjort for nye valgfag.
Versjon 2021.2 Utført 21.01.2021 2 0 Feilfiks oppmelding til eksamen ++
Versjon 2021.1 Utført 13.01.2021 6 0 Diverse feilretting/forbedring
Versjon 2020.6 Utført 15.12.2020 2 0 Fikset på karakterutskrift
Versjon 2020.5 Utført 07.12.2020 5 0 Nye valgfag
Versjon 2020.4 Utført 09.11.2020 4 0 Forbedring av eksport fra Wis skole
Versjon 2020.3 Utført 24.08.2020 6 0 Rettet feil i registrering av grupper til Nasjonale prøver. Ny startside + pussing design. Nye fag.
Versjon 2020.2 Utført 20.05.2020 8 0 Klargjort for vitnemål 2020
Versjon 2020.1 Utført 15.01.2020 9 0 Oppdatert kommuneoversikt og fylkesoversikt etter kommunereformen. Forbedring av oppmelding eksamen.
Versjon 2019.5 Utført 10.12.2019 2 0 Oppdatering av sertifikat i forbindelse med signering av exe-fil. Endret nummerering av versjoner.
Versjon 42b Utført 15.11.2019 13 0 Mange forbedringer i eksportprogrammet
Versjon 42 Utført 21.07.2019 7 0
Versjon 41f Utført 18.06.2019 0 0
Versjon 41e Utført 19.02.2019 4 0
Versjon 41d Utført 14.06.2018 6 0
Versjon 41c Utført 08.01.2018 10 0
Versjon 41b Utført 18.08.2017 2 0
Versjon 41 Utført 06.04.2017 3 0
Versjon 40d Utført 06.02.2017 5 0
Versjon 40c Utført 28.11.2016 1 0
Versjon 40b Utført 14.11.2016 3 0
Versjon 40 Utført 21.10.2016 10 0
Versjon 39g Utført 16.06.2016 1 0
Versjon 39f Utført 15.05.2016 4 0 Inneholder vitnemål for 2016, import av eksamenskarakterer
Versjon 39e Utført 11.04.2016 2 0 Inneholder validering av e-post og rettelse av pålogging til PAS
Versjon 39d Utført 17.02.2016 1 0 PAS 2 feil i målform
Versjon 39c Utført 04.02.2016 1 0 Feil i pålogging med norske bokstaver
Versjon 39b Utført 25.01.2016 6 0 Flere rettelser i forbindelse med PAS2
Versjon 39 Utført 25.11.2015 13 0 Korrigering og vasking av data
Versjon 38e Utført 04.06.2015 11 0
Versjon 38d Utført 15.01.2015 2 0
Versjon 38c Utført 06.01.2015 7 0
Versjon 38b Utført 11.09.2014 3 0
Versjon 38 Utført 03.09.2014 6 0
Versjon 37 Utført 08.11.2013 14 0
Versjon 36d Utført 28.08.2013 2 0
Versjon 36c Utført 10.06.2013 7 0
Versjon 36b Utført 03.04.2013 4 0
Versjon 36 Utført 17.10.2012 7 0
Versjon 35f Utført 23.08.2012 2 0
Versjon 35e Utført 18.06.2012 1 0
Versjon 35d Utført 07.06.2012 2 0
Versjon 35c Utført 04.04.2012 6 0
Versjon 35b Utført 13.01.2012 7 0
Versjon 35 Utført 14.12.2011 15 0
Versjon 34b Utført 21.06.2011 7 0
Versjon 34a Utført 10.06.2011 5 0 En liten feilfiks av Wis Skole med fiks av vitnemålshastighet og diverse andre feil
Versjon 34 Utført 09.06.2011 30 0
Versjon 33d Utført 17.12.2010 1 0
Versjon 33c Utført 13.12.2010 7 0
Versjon 33b Utført 12.10.2010 3 0 Korrigering av eksport til GSI. Rettet feil i eksport til Feide (i ABC enterprice-format). Ny rapport.
Versjon 33 Utført 01.09.2010 12 0
Versjon 32c Utført 14.06.2010 2 0
Versjon 32b Utført 10.06.2010 6 0
Versjon 32 Utført 28.05.2010 16 0 Ny versjon med oppdatert vitnemål våren 2010 og mange andre forbedringer/feilrettinger
Versjon 31 Utført 30.03.2010 28 0 Denne versjonen inneholder forbedring av eksporter til Feide/Its Learning, fraværsregistrering 8./9.trinn, registrering av permisjoner i tillegg til mange andre forbedringer/feilrettinger
Versjon 30e Utført 25.02.2010 4 0 Fikset feil i tilgang til modulen PAS. Forbedret eksport til Feide (ABC Enterprise formatet). Diverse små korrigeringer.
Versjon 30d Utført 02.02.2010 7 0 Fikset feil i eksport til PAS. Forbedret eksport til Feide (både ABC og IMS). Diverse små korrigeringer.
Versjon 30c Utført 14.10.2009 3 0 Denne versjonen inneholder en feilkorrigering av rapporten til GSI, og fiks av to kjente feiler på personale og telefonliste.
Versjon 30b Utført 12.10.2009 3 0 Denne versjonen inneholder korrigeringer av eksportene til GSI og FEIDE.
Versjon 30 Utført 02.10.2009 30 0 Det er rettet en god del kjente feil, ny funksjonalitet er lagt til, samt at eksport til GSI på plass. Det er også med en testeksport til Feide (XML) i denne versjonen.
Versjon 29 Utført 17.09.2009 33 0 Vitnemål grunnskole og VO, pluss diverse feilfiks og forbedringer
Versjon 29d Utført 25.08.2009 13 0 Rettet feil i forbindelse med eksport til nasj. prøver, forbedret grensesnittet rundt eksporten, samt korrigert noen småfeil.
Versjon 29b Utført 22.06.2009 6 0 Rettet noen småfeil
Versjon 29c Utført 22.06.2009 0 0 Rettet problem med feilmelding ved kjøring av vitnemål.
Versjon 28i Utført 26.05.2009 5 0 Korrigering av diverse feil funnet i tidligere versjoner, samt vitnemålsprotokoll for 2009 og nye fag/fagkoder.
Versjon 28h Utført 11.05.2009 10 0 Diverse feilfiks etter omlegging, fiks av eksport/import, tilrettelegging for pilotering av prøver (PAS).
Versjon 28g Utført 22.04.2009 6 0 Noen feilrettinger i WisSkole
Versjon 28f Utført 14.04.2009 4 0 Mindre feilkorrigeringer til versjon 28e
Versjon 28d Utført 01.03.2009 4 0 Mindre feilkorreksjoner og nye fagkoder
Versjon 28e Utført 27.02.2009 15 0 Klargjort for testeksamen, nye felt for import, rettet en del småfeil
Versjon 28c Utført 02.02.2009 9 0 Nye fagspesifikasjoner, ny filspesifikasjon til PAS, og mindre feilkorrigeringer.
Versjon 28b Utført 13.12.2008 5 0 Oppdatert karakterprotokoll
Versjon 28 Utført 01.12.2008 4 0 Nye fagkoder, og ny funksjonalitet.
Versjon 27d Utført 16.09.2008 3 0 Rettet mangel i karakterstatistikk, innført avgiverskole i fil til PAS
Versjon 27c Utført 20.08.2008 2 0 Ny rapport for karakterstatistikk, fikset småfeil
Versjon 27b Utført 17.06.2008 6 0
Versjon 27a Utført 10.06.2008 27 0
Versjon 27 Utført 23.05.2008 8 0
Versjon 26 Utført 12.03.2008 6 0 Programmet er nå klargjort for 2008-2009, og det er gjort noen små feilrettinger og forbedringer. Se detaljer nedenfor.
Versjon 25e Utført 22.02.2008 3 0 Forbedret opplegg for feilsjekking i fil til PAS + vise fagkoder i grensesnittet
Versjon 25d Utført 13.02.2008 2 0 Retter feil i eksport til PAS, og tar med testvariant i filen
Versjon 25c Utført 12.02.2008 2 0 Tilpasset for eksport av eksamensgrupper til PAS
versjon 25b Utført 05.02.2008 3 0 Rettet en feil i fil til Inntakskontoret
Versjon 25 Utført 04.02.2008 5 0 Klargjort fil til Inntakskontor m.m.
Versjon 24d Utført 07.12.2007 28 0 Inneholder diverse feilrettinger, forbedringer av rapporter
Versjon 24c Utført 15.10.2007 21 0 Inneholder diverse feilrettinger fra versjon 24/24b, i tillegg til nytt foresatt-register og diverse funksjoner
Versjon 24b Utført 18.09.2007 34 0 Inneholder flere feilrettinger fra versjon 24, i tillegg til en del nye funksjoner og rapporter
Versjon 24 Utført 28.08.2007 17 0 Versjon 24 inneholder flere nye rapporter. Eksport av fil til nasjonale prøver, eget foresatt register.
Versjon 23d Utført 19.06.2007 2 0 Rettet feil i dobbelsidig utskrift av vitnemålet
Versjon 23c Utført 25.05.2007 8 0 Flere små feilrettinger og forbedringer
Versjon 23b Utført 22.05.2007 5 0 En rekke små utbedringer.
Versjon 23 Utført 15.05.2007 25 0 Vitnemål og protokoller, oppdaterte sensorlister
Versjon 22d Utført 19.01.2007 6 0 Retting av diverse feil
Versjon 22c Utført 19.12.2006 3 0 Utskrift av karakterprotokoll tilpasset kunnskapsløftet, og forbedring av karakterutskrift.
Versjon 22b Utført 06.12.2006 2 0 Mulighet for eksport av fagene i kunnskapsløftet til vårt eksterne karakterregistreringsprogram K-Reg.
Versjon 22a Utført 04.12.2006 1 0 Mulighet for å få opp kolonne for føring av tilvalgsfag i karakterregistreringsskjemaet selv om klassen følger Kunnskapsløftet.
Versjon 22 Utført 30.11.2006 6 0 I versjon 22 lanserer vi flere viktige nyheter. Vi har tilpasset fagregister, skjemaer og en del utskrifter til Kunnskapsløftet
Versjon 21b Utført 27.09.2006 6 0

Versjon 21b inneholder noen små feilrettinger av versjon 21a.

Versjon 21a Utført 16.05.2006 3 0

Versjon 21a inneholder noen små feilrettinger av versjon 21.

Versjon 21 Utført 15.05.2006 3 0 Versjon 21 har nye utgaver av sensurskjema, vitnemål og protokoller tilgjengelig for våren 2006, samt støtte for gjennomføring av Digital eksamen.
Versjon 20j Utført 10.01.2006 2 0 Versjon 20j retter et par feil fra versjon 20i.
Versjon 20i Utført 20.12.2005 18 0 Versjon 20i er klargjort for skoleåret 2006-07. I tillegg er det gjort en hel del små forbedringer.
Versjon 20h Utført 13.10.2005 11 0 I versjon 20h har vi oppdatert filene som skal sendes til Inntakskontoret. Dette gjelder både elev- og karakterrapporteringen. I tillegg har vi rettet en del feil og forbedret noen rapporter.
Versjon 20g Utført 15.09.2005 1 0 I versjon 20g har vi lagt til valg for å lage fil til GSI.
Versjon 20f Utført 08.09.2005 2 0 I versjon 20f har vi lagt til valg for å lage fil til nasjonale prøver uansett om man får melding om manglende personnr eller tilknytning til faglærere.
Versjon 20e Utført 14.06.2005 8 0 I versjon 20e har vi rettet kosmetiske feil i vitnemålet samt fikset feil i tilgang til Oppsett skjema
Versjon 20d Utført 02.06.2005 1 0 I versjon 20d har vi rettet en feil med hvilken målform som blir brukt i rapporten Karakterutskrift.
Versjon 20c Utført 01.06.2005 2 0 I versjon 20c har vi rettet feil i import av skoler til felles database, samt forbedret papirrapporten til Inntakskontoret til å vise fravær på elevene.
Versjon 20b Utført 27.05.2005 4 0 I versjon 20b har vi rettet enkelte svakheter vi har fått tilbakemelding om i versjon 20.
Versjon 20 Utført 24.05.2005 7 0 Wis Skole er klar for utskrift av vitnemål og vitnemålsprotokoll for skoleåret 2004-2005
Versjon 19 Utført 28.04.2005 35 0 Wis Skole gjør det nå mulig å legge flere skoler i samme database.
Versjon 18 Utført 06.09.2004 8 0 Viktigste nyheten i versjon 18 er fileksport til Nasjonale prøver.
Versjon 17c Utført 17.06.2004 3 0
Versjon 17b Utført 09.06.2004 7 0

Oppdatering 17b. Versjon 17b inneholder retting av noen feil som fantes i versjon 17.

Versjon 17 Utført 10.05.2004 21 0 Den største nyheten i versjon 17 er at vitnemål og protokoller for våren 2004 er på plass, og at K-Reg er kraftig forbedret.Vi har også lagt til en helt ny utskrift som lar brukerne skreddersy sine egne rapporter.
Versjon 16 Utført 10.12.2003 5 0 Den største nyheten i versjon 16 er introduksjon av K-Reg.
Versjon 15b Utført 27.10.2003 5 0

Oppdatering 15b. Versjon 15b inneholder retting av noen feil som fantes i versjon 15.

Versjon 15 Utført 14.10.2003 31 0 Denne versjonen inneholder mange forbedringer og rettinger fra versjon 14b. Det er ikke veldig mye nytt, men vi kan nevne viktige punkt som tilgang til neste skoleår (2004-2005), utskrift og eksport til fil direkte fra lister på skjermen, registrere fritt antall kontaktlærere på en klasse og knytte elevene direkte til sin kontaktlærer, bedre opplegg rundt bilde av elevene
Versjon 14b-3 Utført 10.06.2003 6 0 Pga retting av diverse små feil ble det lagt ut en ny 14b den 10.06.03.
Versjon 14b-2 Utført 03.06.2003 5 0 Pga problemer med utskrift av sensurskjema ble det lagt ut en ny 14b den 03.06.03.
Versjon 14 Utført 02.06.2003 7 0 Fra og med versjon 14 bytter vi plattform for datalagring. Dette skal gjøre systemet mer stabilt. Vo-skolene kan nå benytte Wis Skole, og vitnemål og protokoller er oppdatert
Versjon 14b Utført 02.06.2003 5 0 Versjon 14b inneholder noen korrigeringer og forbedringer av versjon 14.
Versjon 13b Utført 09.09.2002 24 0 Det ble laget en versjon 13b som inneholdt eksport av fil til GSI innsamlingen.
Versjon 13 Utført 28.08.2002 0 0 Den viktigste nyheten i denne versjonen er muligheten for å skrive ut flyttemeldinger på elevene. Ellers har vi som vanlig lagt inn nye rapporter, bedre utvalg i rapportene, og retting av feil. WIS anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon
Versjon 12 Utført 15.05.2002 12 0 Denne versjonen inneholder bl.a. en stor forbedring fra versjon 11. En kan nå styre tilgang til data (lese/skrive rettigheter) til hver enkelt bruker av programmet. WIS anbefaler derfor alle skoler som har bruk for dette å oppgradere Wis Skole til siste versjon.
Versjon 11 Utført 10.04.2002 15 0 Denne versjonen inneholder en del forbedringer og feilrettinger fra versjon 10. WIS anbefaler derfor alle skoler å oppgradere sitt Wis Skole program. Av nyheter kan vi nevne flere rapporter, bedre utvalg i rapportene, oversetting av hele programmet til nynorsk (med unntak av hjelpen) og masse mer. Se på kjente feil i versjon 11
Versjon 10 Utført 31.01.2002 25 0 Denne versjonen inneholder en god del forbedringer og feilrettinger i forhold til versjon 9. WIS anbefaler derfor alle skoler om å oppgradere Wis Skole til denne siste versjonen. Av nyheter kan vi nevne flere rapporter, bedre utvalg i rapportene, flere opplysninger på foresatte og personalet, oppsett og utskrift av etiketter etc.Se på kjente feil i versjon 10
Versjon 09 Utført 06.12.2001 22 0 Denne versjonen inneholder mange forbedringer i forhold til versjon 8. Flere rapporter, ny funksjonalitet (adm. av postnr/-sted, søk etter elever m.m.), forbedret utvalg i rapportene, feilretting m.m. er noe av det som er med.Se på kjente feil i versjon 9
Versjon 08 Utført 05.11.2001 4 0 Denne versjonen inneholder ikke masse nytt siden versjon 7. Den viktigste grunnen til at vi la ut denne versjonen, var at inntakskontorene har endret sitt datasystem og ikke lenger kunne hente inn filen med avgangselever som Wis Skole laget. Vi har derfor endret filen til inntakskontorene. Ellers er det bare noen småfeil som er rettet.
Versjon 07 Utført 08.10.2001 20 0 Denne versjonen inneholder mange forbedringer fra versjon 6.Både nye ting som bilde av elevene, eksport av avgangselever (fødselsnummer) til inntakskontoret, knytte elever til grupper etc. og forbedringer av eksisterende muligheter.Se på kjente feil i versjon 7
Versjon 06 Utført 20.09.2001 2 0 Denne versjonen retter noen små feil som dukket opp i versjon 5..
Versjon 05 Utført 15.08.2001 10 0

Denne versjonen åpner skoleåret 2001-02 samt har med en god del forbedringer.Du kan også se på kjente feil i versjon 5

Versjon 04 Utført 15.06.2001 0 0
Versjon 03 Utført 25.05.2001 8 0 Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 3, datert 25.05.2001
Versjon 02 Utført 18.04.2001 5 0 Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 2, datert 18.04.2001. Du kan også se på kjente feil i denne versjonen
Versjon 01.0e Utført 18.03.2001 0 0 Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0e datert 18.03.2001
Versjon 01.0c Utført 21.12.2000 0 0 Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0c datert 21.12.2000
Versjon 01.0b Utført 20.12.2000 0 0 Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0b datert 18.12.2000
Versjon 01.0d Utført 13.12.2000 0 0 Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0d datert 22.12.2000
Versjon 01.0a Utført 13.12.2000 0 0 Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 01,0a datert 13.12.2000
Versjon 01.0 Utført 11.12.2000 0 0 Her finner du informasjon om hva som er nytt, endret o.l. i versjon 1, datert 10.12.2000

Møter/aktivitet