Wis Skole

Infobrev

Infobrev 20.06.2023

Ny versjon 2023.2 klargjort eksport til VIGO.

Infobrev 16.01.2023

Ny versjon 2023.1 klar for nedlasting. Oppdatert eksport til VIGO samt diverse rapportforbedringer

Infobrev 10.06.2022

Ny versjon 2022.4 klargjort for vitnemål og eksport til VIGO.

Infobrev 18.02.2022

Ny versjon 2022.3 klar for nedlasting. Fikset feil i oppmelding eksamen og rettet feil på faget Naturfag på vitnemålet

Infobrev 08.02.2022

Ny versjon 2022.2 klar for nedlasting. Fikset feil i eksport til PAS samt lagt inn nytt skoleår.


Alle tidligere brev ...