GSI

Historikk

Vi har hatt ansvaret for GSI siden 1992. Utviklingen har gått i steg:

  • DataEase (DOS) hos SU
  • Access (Windows) hos SU
  • Access (Windows) hos SU og kommuner
  • Registreringsprogram for skoler
  • Fullstendig Internettbasert løsning