GSI

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med UFD, SSB, fylker, kommuner og skoler. Dette har gitt oss verdifull informasjon om hvordan brukere tenker når de arbeider med dataløsninger, og hva slags hjelp de forventer og trenger for å få jobben gjort.