InVi

Nyhetsbrev

Her ligger informasjon som sendes ut av WIS.

Nyhetsbrev 2023-2 (04.08.2023)

Nasjonalt register for frivilligsentraler er lagt om til at det nå benyttes lokale kontakter på sentrale personer. Dette gjør at alle må inn i InVi for å oppdatere data om sin sentral.

Nyhetsbrev 2023-1 (08.06.2023)

Det er lenge siden vi har sendt ut nyhetsbrev på InVi, men aktiviteten er stor og bruken er økende. Her kommer litt informasjon om forbedringer i InVi og foreningsportalen, fakturering, prisjustering og brukerstøtte.

Nyhetsbrev 2021-3 (27.09.2021)

Fakturering, kalender på foreningsportalen, eksterne frivillige, vise frivillige i vaktplan, gruppemodul, diverse forbedringer, sykkelturen 2022 og kurs for nettverkene.

Nyhetsbrev 2021-2 (19.02.2021)

Ny løsning for vaktplan, automatisk timeføring, mange forbedringer på oppdrag, forbedring på påmelding og mer.

Nyhetsbrev 2021-1 (13.01.2021)

Lokale kontakter i register over sentralene, felles nasjonale tiltak, styring av Korona-banner, fakturering, tilbakeblikk på 2020 og webkurs.

Alle tidligere brev ...