Wis Tiltak

Nyhetsbrev 23.12.2020

Da er versjon 7.2.0 klar og inneholder bl.a ny rapport og startsideelement

Da er versjon 7.2.0 klar og inneholder bl.a nytt forbedringer i rapport og utvalg

Du kan laste ned ny versjon 7.2.0 (datert 23.12.20) fra våre nettsider www.wis.no/tiltak.

Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.

Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak når oppdateringen kjøres.
Oppdateringen tar mellom 3 og 5 minutter avhengig av linjehastighet. 

Hva er gjort i versjon 7.2.0:

  • Ny rapport: 61 - Nøkkeltall pr tiltak
  • Nytt element på startsiden: Nøkkeltall 
  • Oppdatert poststed, kommuner og fylker i henhold til den nye oppdelingen 01.01.2020

Du finner detaljer om punktene her

Ved spørsmål eller problemstillinger, så ta kontakt til oss.
Samtidig vil vi få ønske våre kunder en riktig God Jul og et Godt Nyttår


Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak.