Wis Tiltak

Ønsker du kurs i Wis Tiltak?

Vi har forsøkt å lage Wis Tiltak så brukervennlig som mulig. Allikevel anbefaler vi kurs for alle brukere av systemet. I utgangspunktet sørger Wis for opplæring av 1 bruker i Wis Tiltak via telefon, som endel av prisen for systemet. Denne kan så lære opp de andre brukere av systemet.

Online kurs

WIS kan holde online kurs hvor vi viser funksjoner og muligheter på brukerens egen skjerm. Her kan alle ansatte i bedriften delta. Forutsetter høytaler på telefonen og evt. storskjerm. 
Prisen for et slikt kurs er 890,- kr. pr. time. Fordelen er at man slipper utgifter til reise og opphold.

Kurs for flere brukere av Wis Tiltak hos bedriften.

Ønsker du kurs for alle ansatte i bedriftens lokaler kan vi også ta dette. Det kan være generell bruk av systemet for lesebrukere eller mer dyptgående kurs for administrator av løsningen. 
En god opplæring øker kvaliteten av systemet og er en stor gevinst for bedriften.
Timeprisen for kurs er for tiden kr. 890,- pr. time. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold etter statens satser. 
WIS kan oversende enkle infofoldere etter ønske fra kunden. Disse ligger også på våre nettsider.

Materiell

Infofolder (Rask innføring i Wis Tiltak) (utskriv først side 1, snu arket og utskriv side 2)

Kursopplegg

Et kursopplegg kan bestå i å legge inn alle relevante data i systemet sammen med en kursansvarlig fra WIS. Vi gir en generell gjennomgang av systemet og deretter legges relevante data inn i systemet. Dette er en stor fordel da bedriften får inn alle aktuelle data og tilpasser programmet, samt at brukeren får "systemet i fingrene". Krever at vi har tilgang til flere maskiner.

Kurs og samlinger

(Ingen planlagte møter)


Ta kontakt på e-post om dette er aktuelt.