Wis Tiltak

Versjoner

Her er liste over gjeldende versjon samt kommende og tidligere. Klikk for å se detaljer om den aktuelle versjonen.

7.2.0, datert 23.12.2020

Ferdig Utvalget "Per tiltaksordning" virker igjen.

Ferdig WT-653 Personale

Sluttet i og virke etter innføring av utvalget Aktiv.


Ferdig Ny rapport: 61 - Grunnlagsdata for forsideelementet per tiltaksordning

Ferdig WT-649 Rapporter

Excelrapport med liste over alle deltakere som inngår i forsideelementet pr tiltaksordning


Ferdig Ny rapport: 61 - Nøkkeltall pr tiltak

Ferdig WT-648 Rapporter

Tar ut grunnlagsdata for pr tiltak:

 • Deltaker
 • Fødselsdato (vil vise 1.1 og fødselsår for anonymiserte)
 • Søkerdato
 • Startdato
 • Sluttdato (om tiltaket er avsluttet)
 • Status(På venteliste/Aktiv/Sluttet)
 • Sluttår (om avsluttet)
 • Ording
 • Antall pr dd (1 om deltaker er i aktivt tiltak pr dags dato)
 • På venteliste pr dd (1 om deltaker er på venteliste pr dags dato)
 • Uker på venteliste
 • Uker i tiltaket
 • Sluttet

Ferdig Startsideelement: Per tiltaksodning

Ferdig WT-646 Startsiden

Utvidet oversikten pr tiltak til å ta med:

 • Uker på venteliste
 • Antall sluttere i år
 • Uker i tiltaket i år
 • Uker på venteliste i år
 • Antall sluttere i fjor
 • Uker i tiltaket i fjor
 • Uker på venteliste i fjor

Uker på venteliste per dags dato er snitt antall uker ventet for deltakere med satt søkerdato som enda ikke har fått plass.
Alle “Uker” er gjennomsnitt for tiltaket.


Ferdig Oppdaterte poststed og kommuner

Ferdig WT-635 System

Oppdatert poststed, kommuner og fylker i henhold til den nye oppdelingen 01.01.2020


Ferdig Fikset lengde på Kontakt - Fornavn

Ferdig WT-633 Kontakter

Feltet ble for langt i forrige versjon


Ferdig Loggføring feilaktig sperret

Ferdig WT-630 Personale

Sporadisk så fikk en ikke se loggføringer. Det stod i stede: ADVARSEL! VALGT LOGGFØRING ER SPERRET FOR INNSYN FOR ANDRE ENN EIER.

Dette selv om en hadde tilgang. Og en måtte restarte Wis Tiltak for å komme rundt feilen.
Denne er nå rettet.


Ferdig Installasjon støtter større font

Ferdig WT-627 Installasjon

Hadde en valg i windows og bruke større font, så ble enkelte av knappene i installasjonsdialogen forskjøvet så de nesten ikke syntes.


Ferdig Anonymisering og overlapp i gammelt fravær

Ferdig WT-596 Personale

Om en deltaker har overlappende fravær som er gamlere enn 12 måneder, så tillat anonymisering. Siden så gammelt fravær ikke vil bli benyttet.


Ferdig Veiviser for fjernhjelp sjekker om en er på TS/Citrix

Ferdig WT-466 System

Enklere start av fjernhjelp(TeamViewer)
En kan nå bare trykke F12. Og om en er på terminalserver/citrix, så får en mulighet til å kopiere lenke.


Ferdig Tar med avdeling i rapport 14 - VTA lønn

Ferdig WT-201 Rapporter

Lagt til kolonner for ordning og avdeling