Wis Skole

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon. 
NB! Du vil bare se planlagte versjoner, hvis disse er publisert.

Tidligere versjoner:

Versjon 2021.4 (1 punkt) - 09.06.2021
Ny tekst på merkaden VMM40

Versjon 2021.3 (12 punkt) - 04.06.2021
Vitnemål / eksport VIGO klargjort for nye valgfag.

Versjon 2021.2 (2 punkt) - 21.01.2021
Feilfiks oppmelding til eksamen ++

Versjon 2021.1 (6 punkt) - 13.01.2021
Diverse feilretting/forbedring

Versjon 2020.6 (2 punkt) - 15.12.2020
Fikset på karakterutskrift

Alle tidligere versjoner ...