Wis Skole

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon. 
NB! Du vil bare se planlagte versjoner, hvis disse er publisert.

Gjeldende versjon:

Versjon 2020.1 (9 punkt) - 15.01.2020
Oppdatert kommuneoversikt og fylkesoversikt etter kommunereformen. Forbedring av oppmelding eksamen.

Alle tidligere versjoner ...