Wis Skole

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon. 
NB! Du vil bare se planlagte versjoner, hvis disse er publisert.

Gjeldende versjon:

Versjon 2020.3 (6 punkt) - 24.08.2020
Rettet feil i registrering av grupper til Nasjonale prøver. Ny startside + pussing design. Nye fag.

Tidligere versjoner:

Versjon 2020.2 (9 punkt) - 20.05.2020
Klargjort for vitnemål 2020

Versjon 2020.1 (9 punkt) - 15.01.2020
Oppdatert kommuneoversikt og fylkesoversikt etter kommunereformen. Forbedring av oppmelding eksamen.

Versjon 2019.5 (2 punkt) - 10.12.2019
Oppdatering av sertifikat i forbindelse med signering av exe-fil. Endret nummerering av versjoner.

Versjon 42b (13 punkt) - 15.11.2019
Mange forbedringer i eksportprogrammet

Versjon 42 (7 punkt) - 21.07.2019

Alle tidligere versjoner ...