Wis Skole

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon. 
NB! Du vil bare se planlagte versjoner, hvis disse er publisert.

Tidligere versjoner:

Versjon 2020.1 (9 punkt) - 15.01.2020
Oppdatert kommuneoversikt og fylkesoversikt etter kommunereformen. Forbedring av oppmelding eksamen.

Versjon 2019.5 (2 punkt) - 10.12.2019
Oppdatering av sertifikat i forbindelse med signering av exe-fil. Endret nummerering av versjoner.

Versjon 42b (13 punkt) - 15.11.2019

Versjon 42 (7 punkt) - 21.07.2019

Versjon 41f (0 punkt) - 18.06.2019

Alle tidligere versjoner ...