Wis Skole

Versjoner

Her ligger en oversikt over de siste versjonene som er lagt ut. Lista er inndelt i gjeldende, planlagt og tidligere versjon. 
NB! Du vil bare se planlagte versjoner, hvis disse er publisert.

Gjeldende versjon:

Versjon 2021.2 (2 punkt) - 21.01.2021
Feilfiks oppmelding til eksamen ++

Tidligere versjoner:

Versjon 2021.1 (6 punkt) - 13.01.2021
Diverse feilretting/forbedring

Versjon 2020.6 (2 punkt) - 15.12.2020
Fikset på karakterutskrift

Versjon 2020.5 (5 punkt) - 07.12.2020
Nye valgfag

Versjon 2020.4 (4 punkt) - 09.11.2020
Forbedring av eksport fra Wis skole

Versjon 2020.3 (6 punkt) - 24.08.2020
Rettet feil i registrering av grupper til Nasjonale prøver. Ny startside + pussing design. Nye fag.

Alle tidligere versjoner ...