Wis Skole

Infobrev

Infobrev 02.12.2019

Ny versjon 42b av Wis Skole har nå støtte for Feide 2.0. Etter oppgradering er det en del ting som må gjøres i forhold til integrasjoner med eksterne systemer (Feide / LMS o.l.)

Infobrev 21.07.2019

Mange forbedringer i eksport til feide/skooler/itslearning/fronter

Infobrev 19.02.2019

Det er jobbet ganske mye med vårt eksportprogram

Infobrev 14.06.2018

Med støtte for vitnemålsmerknad i eksport til VIGO

Infobrev 09.01.2018

På grunn av ny versjon av VIGO-grensesnittet, må alle som skal sende terminkarakterer til VIGO nå oppdatere Wis skole til ny versjon.


Alle tidligere brev ...