Wis Skole

Historikk

2000: Wis Vitnemål

Læringssenteret (nå Utdanningsdirektoratet) og UFD ga våren 2000 WIS i oppdrag å lage et system der skolene kunne skrive ut vitnemål for 10. klassingene. Av de 1.200 skolene som hadde avgangselever, var det over 600 skoler som benyttet Wis Vitnemål til å skrive ut sine vitnemål den første våren (2000). Kostnader til utvikling og brukerstøtte ble dekket ved at skolene betalte kr. 200,- hver, mens Læringssenteret/UFD og WIS dekket resten.

Læringssenteret og UFD tilbød Wis Vitnemål også våren 2001 og 2002. I 2002 var prisen kr. 500,- for oppgradering og kr. 1.000,- for nye brukere.

Skolenes behov

Etter runden våren 2000 fikk vi flere hundre henvendelser fra skoler som ønsket mer i Wis Vitnemål. Dette gikk spesielt på:

  • Karakterer for alle trinn
  • Karakterer både for høst og vårtermin
  • Utskrift av "karakterbøker" ved semesterslutt
  • Flere opplysninger på elevene (foresatte, tlf osv.)
  • Flere opplysninger på personalet

Vår evaluering av prosjektet

Vi var stort sett fornøyd med prosjektet, men vi satte opp noen ønsker for framtidige versjoner:

  • Skifte databasemotor (teknologien vi benyttet var ikke enkel/rask/stabil nok)
  • Bedre opplegg for oppgradering (huske hvor programmet er installert)
  • Noen forbedringer i brukergrensesnittet
  • Støtte for at flere benytter systemet samtidig (flerbruker)

2003: Nytt program: Wis Skole

Med bakgrunn i punktene foran utviklet vi et program som tok utgangspunkt i Wis Vitnemål, men som går lenger for å dekke flere av de behov som skolene har. Programmet vil i basis alltid inneholde det som fantes i Wis Vitnemål. Vi gikk over til en kraftigere databaseløsning, og gjorde omfattende endringer i strukturen.

2005: Støtte for flere skoler i databasen

Flere og flere kommuner benytter Wis Skole på alle sine skoler. Slik som løsningen var måtte hver skole ha sin mappe med sitt program og sine data. I mange kommuner er alle skolene tilknyttet samme nettverk, og har tilgang til felles server. Wis Skole ble vinteren 2004/05 omskrevet til å støtte flere skoler i samme database. Løsningen ble lansert i slutten av april 2005.

Prisutvikling

Prisene er eks. mva. Fra og med skoleåret 2004-05 ble prisen differensiert i forhold til barne-/ungdomsskole og antall elever. Priser er eks. mva.

Skoleår Barneskoler og
ungdomsskoler
< 100 elever
Ungdomsskoler
100-249 elever
Ungdomsskoler
> 350 elever

2023-24

1 956

3 912

5 868

2022-23

1 956

3 912

5 868

2021-22

1 900

3 800

5 700

2020-21

1 900

3 800

5 700

2019-20

1 900

3 800

5 700

2018-19

1 900

3 800

5 700

2017-18

1 900

3 800

5 700

2016-17

1 900

3 800

5 700

2015-16

1 500

3 000

4 500

2014-15

1 500

3 000

4 500

2013-14

1 500

3 000

4 500

2012-13

1 500

3 000

4 500

2011-12

1 400

2 800

4 200

2010-11

1 400

2 800

4 200

2009-10

1 400

2 800

4 200

2008-09

1 200

2 400

3 600

2007-08

1 200

2 400

3 600

2006-07

1 200

2 400

3 600

2005-06

1 000

2 000

3 000

2004-05

1 000

2 000

3 000

2003-04

960

960

960

2002-03

960

960

960

2001-02

718

718

718