Wis Tiltak

Versjoner

Her er liste over gjeldende versjon samt kommende og tidligere. Klikk for å se detaljer om den aktuelle versjonen.

2022-01, datert 21.01.2022

Ferdig, ikke lansert Forside info viser av og til feil tiltak

Ferdig WT-685 Personale

Om første tiltak har status På venteliste, og andre tiltak er aktivt, så viste forsiden tiltaket på venteliste.


Ferdig, ikke lansert Loggfør hvem som oppretter fraværsmelding

Ferdig WT-684 Personale

Foreløpig bare loggfører vi det i databasen, slik at det er mulig og finne ut hvem som har opprettet fraværsmeldingen.


Ferdig, ikke lansert Logge endring av navn på deltaker

Ferdig WT-683 Personale

Av og til endres navn på deltaker ved feiltakelse, da kan det være kjekt og vite hvem som har endret.


Ferdig, ikke lansert Rapport 07 - Fravær tar ikke med alt fraværet

Ferdig WT-682 Rapporter

Om ikke hele fraværsperioden er mellom start/slutt-dato for utvalget, så ble ikke fraværet med.
Endret til å ta med alt fravær innenfor utvalgsperioden.
Har også korrigert tilsvarende excel-rapport: 071


Ferdig, ikke lansert Tiltaksordning pr. status bruker feil turnus

Ferdig WT-681 Rapporter

Gjelder begge rapportene: 15 & 41
Brukte tidligere aktiv turnus.
Om utvalgsperioden går over flere turnusperioder, så velges siste turnus.


Ferdig, ikke lansert Utvide feltet Kontakt - nettsted til å tillate lengre lenke

Ferdig WT-680 Kontakter

Feltet er utvidet fra 100 til 300 tegn.


Ferdig, ikke lansert Endre rapport 42 - "Pålogginger i tidsrom" til å liste pålogginger, ikke bare antall.

Ferdig WT-679 Rapporter

Tidligere viste den bare antall pålogginger i tidsrom, nå lister den bruker og tidspunkt for pålogging.


Ferdig, ikke lansert Ta med opprettelse av deltaker i historikken

Ferdig WT-678 Personale

Slik at en vet hvem som har opprettet deltakeren.


Ferdig, ikke lansert Tilgang til og opprette personale

Ferdig WT-677 Kontakter

Muligheten til å opprette deltaker ved og huke av for "Registrert som personal" på kontaktskjemaet var ikke tilgangsstyrt.
Nå blir blir muligheten grået ut om en ikke har tilgang til å opprette deltaker.


Ferdig Feil på hengelås

Ferdig WT-674 Personale

Hengelås, spør konstant om å låse opp, hvis den øverste logg har hengelås.
Er nå endret til å kun spørre når en prøver å slå av hengelås.


Ferdig Lesebruker kan legge til/slette vedlegg

Ferdig WT-577 Personale

Lesebruker kan legge til vedlegg på første post på første bruker.
Om en hopper til annen loggføring, så blir vedleggsknappen disablet.
Om WIS Tiltak ikke styrer tilgang på disk, så kan lesebruker slette vedlegg


Ferdig Slette vedlegg dialog sletter uansett

Ferdig WT-576 Personale

Selv om en svarer nei på spørsmål om å slette kobling til vedlegg, så slettes knappen.
Går en av og på så kommer vedleggsknappen bort.


Ferdig Sette standard timegruppe og stilling på ny tiltaksordning

Ferdig WT-575 Personale

SetterTtimegruppe til "Ansatt på tiltaksordning" for deltakere og "Ordinært ansatt" for ordinære ansatte.

Setter Stilling til "Deltaker" for deltakere.


Ferdig Lesebruker skal ikke få tømme søppelbøtta

Ferdig WT-573 Startsiden

Grå ut søppelbøtta for lesebrukere.


Ferdig Nye bokmerker feiler

Ferdig WT-548 System

Om en popper ut ett vindu, så vil nye bokmerker mot samme modul feile.
(En får opp skjema med rapport!)


Ferdig Endre navn på formål

Ferdig WT-527 Personale

Endre navn på formål på tiltaksordning til Formål/bestilling