Wis Tiltak

Versjoner

Her er liste over gjeldende versjon samt kommende og tidligere. Klikk for å se detaljer om den aktuelle versjonen.

7.0.1, datert 14.11.2019

Ferdig Søk viser første treff

Ferdig WT-625 Personale

Når en søkte tidligere så ble første deltaker i trefflista marker, men ikke valgt.
Dvs en tok ikke opp den markerte deltakeren. Det gjør en nå.


Ferdig Nytt utvalg på deltaker: Med feil

Ferdig WT-624 Personale

Lar en gå gjennom alle deltakere med feil/mangler.


Ferdig Feilmelding ved utskrift av låst loggføring

Ferdig WT-623 Personale

Om en prøvde og skrive ut loggføring som var lås av en selv, så fikk en feilmelding om at BrukerId ikke fans i sqlLoggNotat.
Det er nå fikset.


Ferdig Lagt til info i rapport 41

Ferdig WT-622 Rapporter

Har lagt til saksbehandler NAV


Ferdig Endre brukernavn feiler

Ferdig WT-619 Brukere

Om brukeren prøver og endre brukernavn, så får han feilmelding.


Ferdig Viktige hendelser

Ferdig WT-618 Startsiden

Oversikten viktige hendelser på forsiden av programmet tar ikke hensyn til egen avdeling eller egen tilgang.


Ferdig Timeføring viser deltakere på avsluttede tiltak

Ferdig WT-615 Timeføring

Om en velger alle avdelinger, så kommer også deltakere på avsluttede tiltak opp


Ferdig Oppslag på navn finner ikke person om en søker på hele navnet

Ferdig WT-611

Ferdig Rapport 06 teller nå med fraværstype "Går tidlig" som ugyldig fravær

Ferdig WT-592 Rapporter

En måtte tidligere huske og legge inn nye fraværstyper i rapporten.
Har nå lagt om til å bruke fraværsgruppe, slik at nye fraværstyper kommer automatisk med i rapporten.


Ferdig Rapport 06 tar med alle deltaker, ikke bare de med fravær

Ferdig WT-591 Rapporter

Tidligere tok rapporten bare med deltakere som hadde fravær i valgt periode.


Ferdig Varsle om feil i grunnlagsdata, før fraværsrapport

Ferdig WT-590 Rapporter

Om deltakere mangler, turnus, timegruppe osv, så blir fraværsrapporten feil.
Programmet lister nå opp feil som må rettes før en kan ta ut rapporten.


Ferdig Forbedringer i rapport 22 - Fraværsstatistikk

Ferdig WT-589 Rapporter

Rapporten tok tidligere med alle deltakere som har vært innom valgte tiltak. Tar nå bare med deltakere som har hatt aktivt tiltak i perioden. Altså teller den ikke deltakere på venteliste, eller deltakere som har sluttet før valgte periode.


Ferdig Får ikke endret passord på egen bruker

Ferdig WT-588 System

Fikk feilmelding om en prøvde og endre passord på egen bruker via menyen Fil - Innlogget bruker - Endre passord


Ferdig Feil i rapport Ukeskalender

Ferdig WT-584 Rapporter

Om en starter utvalget på en lørdag, så fikk alle fri de foregående dagene.


Ferdig Ny kolonne i rapporten VTA lønn

Ferdig WT-580 Rapporter

Ønsker en kolonne for utbetaling i rapporten VTA lønn. Skal hente timelønn fra deltakerfelten lønntrinn, som skal ganges med antall arbeidet timer


Ferdig Standardavdeling på ny deltaker

Ferdig WT-570 Kontakter

Setter nå på pålogget brukers avdeling ved oppretting av deltaker.
Problemet var at brukere som hadde tilgang til deltakere ved en gitt avdeling. Mistet tilgang til opprettet deltaker fordi den nye deltakeren ikke hadde satt avdeling.


Ferdig Automatisk sette timegruppe og stilling ut fra tiltaksordning

Ferdig WT-456 Rapporter

Setter nå automatisk timegruppe og stilling ut fra valgt tiltaksordning.


Ferdig Tilgang lister slettet bruker

Ferdig WT-297 Personale

Når man sperret en bruker, dukket denne fortsatt opp som valg i tilgangen på personal. Dette er nå korrigert