InVi

IT-gruppen

Styret i Norges Frivilligsentraler har nedsatt en IT-gruppe som arbeider med planer og innhold i InVi.

Møter og aktiviteter

Saklister og møtereferater er tilgjengelig for IT-gruppen med en adgangskode.

Sammensetning

IT-gruppen består av 5 personer utenom WIS. Medlemmer i gruppa er:

  • Arvid Askø (styreleder i Norges Frivilligsentraler)
  • Knut Th. Flåtter (nestleder i Norges Frivilligsentraler)
  • Anne Karin Voldmo Nilsen
  • Babak Siami (varamedlem i Norges Frivilligsentraler)
  • Gijs Mans (org.sekretær i Norges Frivilligsentraler)

Virksomhet

  • IT-gruppa legger planer for IT-løsningen, tar beslutninger og gir råd
  • Har normalt telefonmøte en gang pr. uke