Registreringshåndboken

Om Håndboken

Registreringshåndboken er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Vigo. Den skal være retningsgivende for dataregistrering i videregående opplæring og blir et viktig verktøy for alle som arbeider med utdanningsstatistikk.

Registreringshåndboken skal sikre at registreringen av data blir riktig utført og at de som senere benytter dataene til statistikk og analyse har den samme forståelse av de samme begrepene.

Registreringshåndboken er også nyttig for utarbeidelse og vedlikehold av skoleadministrative system og i overføringen av data fra disse systemene til Vigo.