Navi

Versjon 2019-Q2

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 105

Drift Komponent Tekst Status
Eksport
WWII-3486
Forbedringer på eksport til Lånekassen (2)
Utført
24.04.2019
Hovedkurselev
WWII-2960
Feil med rapporten Elever med bilde

Rapporten Elever med bilde feiler i enkelte tilfeller.

I gang
Gruppe
WWII-2956
Rydd opp i feil på koblinger til gruppe i import

Det var en feil ved Navi-import av kobling mellom personer og grupper. Det ble gjort import på noen skoler før dette ble rettet, og vi må finne ut hva vi skal gjøre for å rette opp data.

I gang
Person
WWII-2862
Oppdatere kolonner i persontabell
I gang
Logg
WWII-3490
Mulighet for å laste opp fil direkte i loggmodul
Planlagt
Melding
WWII-3491
Mulighet for å laste opp fil direkte i meldingsmodul
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3134
Tilby brukerstyrt sortering av elev på fraværsføring

Tilby mulighet for å velge sortering av elever i fraværsføring. Aktuelle alternativ er: Etternavn/Fornavn, Fornavn/Etternavn, Romgruppe/Romnr, Linje/Etternavn/Fornavn, Elevnr. Må vurdere om dette skal settes for skolen eller pr. bruker eller begge deler.

Planlagt
Person
WWII-3558
Oppdatere postnummer på personer

Oppdatere postnummer på personer ut i fra gammelt postnummer og gatenavn.

Planlagt
Logg
WWII-3620
Problemer med å legge til vedlegg på logg

Det er noen ganger problemer med å knytte vedlegg til en loggføring.

Planlagt
Person
WWII-3766
Får spørsmål om å lagre ved redigering av person etter opprettelse av ny søknad
Planlagt
Søknad
WWII-3553
Status på søknadsvedlegg
Planlagt
Hovedkurs
WWII-2860
Oppdatere kolonner i hovedkurstabell
Planlagt
Grensesnitt
WWII-3182
Lagring på detalj etter klikk fra grid oppdaterer ikke grid
Planlagt
Fag
WWII-3557
Innføre nye emnekoder
Planlagt
Fravær
WWII-3545
Fraværsoversikt pr. uke
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3537
Redigere personstatus på hovedkurselev tabell
Planlagt
Kortkurs
WWII-3667
Feil klokkeslett på visemal Kortkurs - Kursdager
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3938
Fordypning/Annet inn i hovedkurselev tabell

På søknaden ligger feltet "Fordypning/annet" som brukes til ulike ting. Dette feltet skal nå også vises i tabellen på hovedkurselev.

Planlagt
Fravær
WWII-3996
Filtrer fagliste i Fraværmodulen per dag seksjon

I fraværsmodulen under feltet ''fravær pr. dag''. I dialogen skal bare årets fag komme opp, hvis man vil endre fagkobling. Som det er nå kommer alle fag opp fra alle år.

Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3939
Utvide rapport for Elever med bilde

Det er ønsker om valg for å ta med andre data på rapporten.

Planlagt
Person
WWII-3026
Slå sammen personduplikater
Planlagt
Eksport
WWII-3473
Rapport
Planlagt
Fravær
WWII-3458
Fraværsoversikt - Utvalg på pr. dato.
Planlagt
Rapport
WWII-3465
Endre standardverdi i filter for avbrutte elever
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3544
Ny rapport: Fødselsdagsliste
Planlagt
Person
WWII-790
Finne person duplikater
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3501
Sortering på rom i tabellvisning for hovedkurselev
Planlagt
Import/eksport
WWII-2830
Eksport til NaviSB er tregt

Når man kjører kontroller for eksport/fil til Navi Sentralbase, så kan man få feilmeldinger og systemet kan bli tregt. Dette pga. av at mange kjører kontroll/eksport samtidig. Forsøk å rett så mange feil som mulig før man kjører kontroller på nytt.

Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3202
Korrigere font på vitnemål
Planlagt
Søknad
WWII-3288
Importere søknader for bibelskoler
Planlagt
Person
WWII-3411
Lagre vitnemål på Person
Planlagt
Organisasjon
WWII-2232
Overordnet organisasjon
Planlagt
Kortkurs
WWII-3367
Endre behandling av avmeldte elever på kortkursmodul
Planlagt
Kortkurselev
WWII-3368
Endre behandling av avmeldte elever på kortkurselevmodul
Planlagt
Rom
WWII-3369
Endre behandling av avmeldte elever for kortkurselever på rommodul
Planlagt
Søknad
WWII-3113
Feil data på frifelt i søknad
Planlagt
Grensesnitt
WWII-3260
Sortere/gruppere/filtrere på enkle beregnede felt
Planlagt
Kortkurselev
WWII-3391
Gruppefilter på kortkurselev
Planlagt
Fag
WWII-3051
Desimaltall i timer per uke på fag
Planlagt
Kortkurs
WWII-2940
Lag rapport som Navi 30-Skjema for gjennomført kortkurs

Det skal lages rapport tilsvarende rapport 30 i Navi.

Planlagt
Søknad
WWII-2923
Forbedre utskrift av søknad
Planlagt
Rapport
WWII-2833
Dårlig oppløsning på utskrift i noen nettlesere

Når man skriver ut rapporter kan det ved noen tilfeller bli veldig liten skrift. Forsøk å last ned PDF filen før du skriver den ut

Planlagt
Søknad
WWII-2854
Oppdatere kolonner i søknadtabell
Planlagt
Fag
WWII-2856
Oppdatere kolonner i fagtabell
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3213
Filtrer fraværslisten på sluttdato på hovedkurset
Planlagt
Søknad
WWII-3217
Vurder å bruke siste dag i måned som pr.dato i forsideelementet "Status søknader"

Nye søknader på inneværende måned, ser ut til å ligge på neste måned i grafen. Ønsker å endre telledato/pr. dato til siste dag i måneden.

Planlagt
Fravær
WWII-3287
Utskrift på Fravær
Planlagt
Person
WWII-3376
Legge til flere person i gruppe samtidig

Ønsker å kunne knytte til flere personer til en gruppe samtidig. For eksempel fra mermenyen i tabellvisning til Person. Som "Koble til fag" funksjonaliteten

Planlagt
Personale
WWII-3492
Seksjon for logg på personalmodul
Planlagt
Fravær
WWII-2942
Fravær visemal
Planlagt
Person
WWII-2426
Søk i person detaljer
Planlagt
Person
WWII-1401
Adresseliste
Planlagt
Hovedkurs
WWII-2886
Antall elever og avbrutte
Planlagt
Person
WWII-2627
Visning av telefonnummer
Planlagt
Gruppe
WWII-2984
Fjern alle medlemmer fra gruppe
Planlagt
Person
WWII-2467
Kobling postnummer og land
Planlagt
Fravær
WWII-2943
Filtrere fraværstabell
Planlagt
Fravær
WWII-2930
Standard fraværstype
Planlagt
Søknad
WWII-2914
Automatisk registering
Planlagt
Søknad
WWII-1350
Søknadsskjema på WisWeb
Planlagt
Utskrift
WWII-295
Sende utskrift
Planlagt
Utskrift
WWII-472
Huske faner mellom pålogginger
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-2952
Nummer på elever
Planlagt
Søknad
WWII-1214
Behandling av søknader smarttelefon/nettbrett
Planlagt
Person
WWII-1345
Lage fotogalleri av alle eleve/ klasser/ grupper
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-2500
Kobling registrering og internat-liste
Planlagt
Personale
WWII-2514
Bilde av ansatte
Planlagt
Person
WWII-2621
Historisk og nytt navn/adresse
Planlagt
Person
WWII-2731
Historikk i person viseskjema
Planlagt
Organisasjon
WWII-2732
Organisasjon logg skal kombinere Logg og Melding
Planlagt
Organisasjon
WWII-2766
Legg til person fra organisasjon
Planlagt
Person
WWII-2957
Skoleårkolonne i person modul
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3001
Vise elevnr på fraværsføring
Planlagt
Person
WWII-3015
Person visning - Seksjon Relatert mangler innhold
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3021
Velge retning på navn på fraværsføring
Planlagt
Person
WWII-3033
Legg til vedlegg i logg seksjonen på person feiler
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3044
Viser ikke fravær på hovedkurselev visning
Planlagt
Fravær
WWII-3099
Fråværsoversikt
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3135
Alltid vise handlingsknapper i fraværsføring
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3136
Vurder begrensning av fraværstyper på fraværsføring
Planlagt
Søknad
WWII-3139
Vurder redigering av navnefelt på søknad
Planlagt
Søknad
WWII-3141
Vurder tekstfelt for søknadsbehandling
Planlagt
Søknad
WWII-3142
Vurder ny status for "Under behandling" på søknad
Planlagt
Søknad
WWII-3143
Mulighet for skjule statuskoder fra Søknad
Planlagt
Person
WWII-3158
Vise epost og telefonnummer i listede relasjoner
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3161
Fraværsmerknad på dag fra /fraver
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3164
Redigere enkelttimer per elev i fraværsføring
Planlagt
Personale
WWII-3170
Ansattes bursdager/alder på hjemsiden
Planlagt
Person
WWII-3177
Filter på elev i Personmodulen

Ønsker å filtrere på om personen er en elev eller ikke

Planlagt
Søknad
WWII-3299
Avklare sletterutiner på søknadsvedlegg
Planlagt
Søknad
WWII-3349
Meldinger loggføres under "Søknad"
Planlagt
Person
WWII-3356
Vurder å slå sammen Logg og Melding
Planlagt
Hovedkurs
WWII-3365
Beregning av deltakere på Hovedkurs skal kun vise aktive elever
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3388
Vitnemål for utenlandske studenter
Planlagt
Fravær
WWII-3440
Fjerne scrolling
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3444
Forbedringer vitnemål (6)

Ønsker:

 • Håndterer ikke avbrutte elever korrekt
 • Fritekst om eleven i stedet for linjen på side 2
 • Vurdere elevutbytte (elevens egen tekst)
 • Skjule spaltestrek når høyre spalte er tom
 • Mer luft over signaturlinjene
 • Mer luft over Generelt på side 3
 • Sentrere sted/dato og signatur, utelate ledeteksten
 • Mer plass til kommentarfelt på side 3
Planlagt
Person
WWII-3474
Vurdere bruk av navn i systemet
Planlagt
Hovedkurselev
WWII-3538
Laste opp bilde til hovedkurselev
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3560
Skjule deaktiverte timer uten føringer på fraværsrapport
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3563
Problemer med mobilvisning på fraværsføring
Planlagt
Personale
WWII-3565
Utskrift av brev og etiketter fungerer ikke i modulen Personale
Planlagt
Fravær
WWII-3593
Prosentvisning i eksport av fravær
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3612
Filtrere elever på fraværsføring

Filtrere elevlisten ved å klikke de tre tallene i header og footer:

 • Vise alle elever
 • Vise bare de som er borte
 • Vise bare de som er tilstede
  Må vurdere å legge på et ikon som viser hvilket valg som er aktivt.
Planlagt
Fraværsføring
WWII-3613
Info om eleven på fraværsføring

På Mer-menyen bak til høyre på eleven, kan en i tillegg til navnet vise romgruppe, romnr og telefon. Telefon bør ha lenke for callto.

Planlagt
Rapport
WWII-4221
Elektronisk sending av vitnemål
Planlagt