Navi

Versjon 2019-Q1

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 6

Drift Komponent Tekst Status
Melding
WWII-4155
Ny løsning for avsender i e-post

Vi vet at mange skoler sliter med at noe e-post havner i søppelpost (spam) hos mottaker. Når en sender e-post fra Navi, går det ut med skolens avsenderadresse, men fra våre servere. I kampen mot spam er det stadig flere e-postmottak som regner dette som mistenkelig e-post, og derfor kan kategorisere den som spam. Det finnes mange tiltak for å verifisere at e-posten er ok og vi har prøvd det meste, men det blir stadig vanskeligere.

Vi har derfor besluttet å endre politikk når det gjelder e-post. Vi går over til å sende fra postmaster@wisweb.no, som er en adresse som er sikker og akseptert. Dermed vet vi at e-posten kommer fram til mottaker. I navnefeltet for sender setter vi inn avsenderens navn og "via WisWeb". Da vil det f.eks. stå "Ola Normann via WisWeb". Mange e-postlesere vil også skjule avsenderadressen (postmaster@wisweb.no). Dersom mottaker svarer på meldingen, ligger senders e-postadresse i feltet svar-til og kommer til den som sendte ut meldingen. Ingen skal merke noe særlig til denne endringen, men metoden sikrer at e-post kommer fram. Det er mange selskap som etter hvert benytter denne metoden for å sende e-post på vegne av andre.

Vi setter den nye løsningen for e-post i drift fra 31.01.2019 kl 12.00. Håper dette vil bli en god løsningen for e-post hos folkehøgskolene.

Utført
31.01.2019
Tilgang
WWII-3496
Hindre at man kan sette en tilgang som sin egen overordnet
Utført
25.01.2019
Melding
WWII-4170
Egendefinerte tekstavsendere

Det er nå mulig å legge til en egen avsender for SMS som inneholder maks 11 tegn. Dette må gjøres av WIS. Ta kontakt om dette er ønskelig.

Utført
25.01.2019
Søknad
WWII-4150
Forsideelement "Ubehandlede søknader" bør filtreres på skoleår

Søknader for alle år dukket opp. Dette er korrigert slik at kun inneværende søknadsår sine søknader dukker opp

Utført
25.01.2019
Tabellvisning
WWII-4169
Skriv ut liste tar ikke hensyn til avhakede poster

Alle poster i tabellvisning blir med selv om en haker av et bestemt utvalg ved både utskrift av liste og liste til excel

Utført
24.01.2019
Hovedkurselev
WWII-4145
Feil telling i dialog når man skal koble elever til fag

Feil telling av antall elever som vil bli koblet til fag i dialogen

Utført
11.01.2019