Navi

Versjon 2019-Q1

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 0

Drift Komponent Tekst Status