Navi

Versjon 2018-Q4

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 1

Drift Komponent Tekst Status
Rapport
WWII-4154
Feil med fagfilter på rapport "Elever med foresatte"

Valg i fagfilteret ble ikke vist i rapporten

Utført
21.12.2018