Navi

Versjon 2018-Q3

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 6

Drift Komponent Tekst Status
Klient applikasjon
WWII-3017
Feil ved opptegning av ja/nei frifelt

Dersom en har et frifelt av typen ja/nei og haker av på en post (f.eks setter hake i et ja/nei frifelt på modulen søknad), så vil denne rendres som true (avhaket kryssboks) på alle poster en deretter navigerer til. Det kan for brukeren se ut som om alle poster har fått haket av for dette frifeltet, men det er bare opptegningen av feltet som er feil.

Utført
17.12.2018
Melding
WWII-4095
Til-felt i melding viser ikke telefonnummer

Feltet er tomt om det er sendt SMS.

Utført
14.12.2018
Bilde
WWII-3506
Opplasting av bilder

Har lagt inn mulighet for å laste opp bilde direkte til hovedkurselev. Klikk på teksten på blankt bilde, klikk "Bla gjennom/Browse", velg fil og klikk Ferdig og lagre. Bildet får navn som elevens navn samt relevante stikkord.

Utført
16.08.2018
Overordnet system
WWII-4141
Ytelsesforbedringer på Søknad

Noen skoler har slitt med dårlig ytelse i søknadsmodulen. Det er gjort en del forbedringer på dette:
1. Optimalisering av sikkerhetssjekker som forbedrer last i systemet generelt.
2. Velgere og tabellvisninger som må innom person, kurs eller filer for å hente data laster raskere (f.eks søknadsmodulen sin velger er innom person for å hente navn)
3. Redigeringsskjemaet brukte veldig lang tid etter klikk på en post i søknadsmodulen, dette er forbedret.
4. Systemet opplevdes tregere om en hadde vært innom tabellvisning for en modul og gikk tilbake til velgeren, dette er ordnet.

Utført
02.07.2018
Fil
WWII-4139
Feilmelding når man åpner Filmodulen

I forb. med ytelsesforbedring hadde vi en feil i Filmodulen. Dette er korrigert.

Utført
02.07.2018
Overordnet system
WWII-4140
Får ikke opp meny ved pålogging

I forb. men ytelsesforbedring ble det en feil med pålogging etter utlegging av ny versjon. Feilen er korrigert.

Utført
02.07.2018