Navi

Versjon 2018-Q2

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 11

Drift Komponent Tekst Status
Hovedkurselev
WWII-4138
Hovedkurselev filtrerer ikke på person status

Hovedkurselev hadde en svakhet i status-filteret. Det er korrigert.

Utført
06.06.2018
Fravær
WWII-4110
Visning av fravær feil for andreårselever

For de som var opptatt som andreårselev kunne fraværet vise fravær for kommende skoleår i stedet for inneværende. Dette er korrigert.

Utført
05.06.2018
Rapport
WWII-4134
Tillat fem linjer i kommentar på vitnemål

Økt størrelsen på feltet for kommentarer på vitnemålet.

Utført
28.05.2018
Fag
WWII-4123
Antall elever ulikt i seksjon Generelt og Elever

I noen tilfeller kunne det vises ulikt antall elever i seksjonene. Dette er korrigert.

Utført
28.05.2018
Rapport
WWII-4121
Rapport "Vitnemål A4, en side" mangler skoleår

Lagt inn manglende skoleår på vitnemålsutskrift.

Utført
28.05.2018
Kortkurs
WWII-4135
Fraværsprosent på utskrift av Kortkurs

Seksjonen elever på utskrift av kortkurs viser 100% på alle elever i fraværskolonnen.

Utført
25.05.2018
Eksport
WWII-4115
Forbedre NaviSB-kontroll for søknad på elev

Ved eksport til sentralbasen, kommer det nå varsel dersom eleven mangler søknad for gjeldende skoleår.

Utført
07.05.2018
WWII-4126
Justere teskst på A3-vitnemål

Gjort små korrigeringer av fast tekst i vitnemålet under pktet "Om folkehøgskolen i Norge"

Utført
07.05.2018
Hovedkurselev
WWII-4122
For mange elever i velger

Det var en liten periode problem med filter på hovedkurselev, slik at det ble listet opp også søkere der. Dette ble korrigert.

Utført
07.05.2018
Søknad
WWII-4109
Treghet ved bruk av søknadsmodulen

Har forbedret ytelsen i søknadsmodulen vesentlig. Spesielt merkbart for skoler med mye data.

Utført
03.05.2018
Hovedkurselev
WWII-4114
Opprett søknad fra hovedkurselev

Det hender at skoler legger inn elever direkte uten å gå veien om søknad. Dette blir feil i forhold til sentralbasen som krever søknad på alle elever. Det er nå lagt til valget "Opprett søknad" i menyen på hovedkurselev. Dette valget oppretter søknad på eleven, dersom det ikke finnes.

Utført
09.04.2018