Navi

Versjon 2017-Q4

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 12

Drift Komponent Tekst Status
Fag
WWII-4038
Hindre mulighet for å legge samme fag flere ganger på en elev

Det var tidligere mulig å registrere samme fag flere ganger på en elev. Dette går ikke an lenger. Det kunne føre til problemer med fraværsføring.

Utført
11.12.2017
Elevtilgang
WWII-4057
Elevtilgang viser feil fravær på andreårsstudent

For andreårsstudenter ble fraværet på startsiden i elevtilgangen feil. Dette er korrigert.

Utført
06.12.2017
Fravær
WWII-4041
Hindre dubletter i føring av fravær

Det har vært en del tilfeller av dubletter i lærerens føring av fravær. Har trolig kommet av dobbelklikk på Lagre-knappen på /fraver. Dette har skapt andre problemer i fraværssystemet. Vi har gjort tre tiltak her:

  • Fjernet alle dubletter i fraværsføring
  • Satt krav som avviser slike dobbeltføringer
  • Forbedret /fraver slik at det lagres bare en gang
Utført
27.11.2017
Melding
WWII-3989
Kan miste mellomrom i sms melding

Det hender at enkelte mellomrom forsvinner i utsendte sms. Feilen er rettet.

Utført
27.11.2017
Fag
WWII-4052
Feil ved ny og kopiering av fag

Vi hadde noen dager et feil i systemet som gjorde at det ikke var mulig å opprette nye fag eller kopiere fag. Feilen er rettet.

Utført
23.11.2017
Personale
WWII-4010
Hake på Personale om fraværsføring

Mulighet for å angi om personalet normalt fører fravær. Gjort for å kunne ta ut rapporter om føring av fravær med bare aktuelle personer.

Utført
17.11.2017
Fravær
WWII-4042
Rapport "Føring av fravær": Kun Personale med fraværsføring

Rapporten "Føring av fravær" som viserer personalets fraværsføring lister nå kun opp de som har hake for "Fraværsføring" i personalmodulen. Dette for å unngå å ta med alle som ikke skal føre fravær.

Utført
16.11.2017
Organisasjon
WWII-3977
Etikett fra Organisasjon-modul

Lagt på valg for å skrive ut etiketter for organisasjoner. Sammen med mulighet for filter på grupper gjør dette at organisasjonsmodulen blir mer nyttig.

Utført
15.11.2017
Fraværsføring
WWII-4044
Tall blir linket som telefonnr i iOS

Når en gir timene navn som f.eks. "0900" for å angi starttid, vil disse noen ganger tolkes som telefonnummer på iPhone og vil ved klikk prøve å ringe nummeret. Problemet er fjernet.

Utført
15.11.2017
Organisasjon
WWII-3566
Filter for gruppe på organisasjon

Det har manglet mulighet for å hente ut organisasjoner i en gruppe. Dette er nå løst ved at det er filter for gruppe på organisasjon.

Utført
15.11.2017
Kortkurselev
WWII-3208
Rydde i statuser på kortkurselev

Det legges nå alltid til status ved ny elev. Alle eksisterende data er oppdatert. Statuskoden "Sendt infor" er fjernet da den skapte misforståelser.

Utført
03.11.2017
Søknad
WWII-4019
Oppdater hjemfylke på søknader

Hjemfylke har ikke tidligere blitt satt ved import fra folkehogskole.no. Dette er ordnet. Vi har nå også satt hjemfylke på tidligere søknader ut fra elevens postnummer.

Utført
16.10.2017