Navi

Versjon 2017-Q3

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 18

Drift Komponent Tekst Status
Pålogging
WWII-3995
Får ikke logget på med blank tegn bakerst i brukernavnet
Utført
18.09.2017
Rapport
WWII-3985
Feil i beregning av elever og tellende i rapporten "Gjennomførte kurs"

Kurs uten elever ble telt som en elev i rapporten. Dette er korrigert.

Utført
14.09.2017
Rapport
WWII-3958
Vis kun elever med status "påmeldt" i rapporten Fraværsoversikt, kortkurs

Mulighet for å bare vise de som har status "Påmeldt".

Utført
14.09.2017
Hovedkurselev
WWII-2959
Sette hjemfylke ut fra postnummer i søknaden

Når søknadene importeres fra folkehogskole.no skal hjemfylket settes basert på postnummer.

Utført
11.09.2017
Pålogging
WWII-3953
Akseptere store/små bokstaver ved innlogging

Noen steder ved pålogging skiller systemet på store og små bokstaver. Dette skal endres slik at det kun er passord som skiller på dette.

Utført
08.09.2017
Pålogging
WWII-3957
Gå til /intra som standard fra pålogging

Noen ganger kan en oppleve å komme til feil adresse etter innlogging.

Utført
08.09.2017
Hovedkurselev
WWII-3794
Vise fravær per fag i skjema

I seksjonen fag på hovedkurselev vises nå antall ganger eleven har hatt fravær i faget.

Utført
08.09.2017
Rapport
WWII-3959
Rapporten "Føring av fravær" viser feil fagkode

Rapporten viste feil fagkode. Dette er korrigert.

Utført
07.09.2017
Person
WWII-3774
Søk i Land gir ikke ønsket treff

Det var problemer med søk etter land på i personmodulen. Feilen er rettet.

Utført
03.09.2017
Hovedkurselev
WWII-3945
Feil i navnevisning på rapporten Hovedkurs med elever

Rapporten "Hovedkurs med elever" hadde noen ganger feil visning av etternavn. Feilen er rettet.

Utført
01.09.2017
Bruker
WWII-3940
Forbedre brukerskjema etter ny pålogging

Hvis en i brukermodulen klikker slette, vil nå bare haken for bruker bli slått av på personen.

Utført
31.08.2017
Pålogging
WWII-3941
Gjør sms-kode ved pålogging mobilvennlig

Når en skriver inn sms-kode skal den ikke bry seg om store/små bokstaver. Det gjør det enklere å bruke koden på mobil som ofte starter feltet med stor forbokstav.

Utført
31.08.2017
Pålogging
WWII-3898
Ny pålogging i ww2

Hele påloggingssystemet i WisWeb er skiftet ut for å fjerne sårbarheter. Dette er steg 1 med mulighet for å forbli pålogget. I steg 2 kommer ekstern pålogging.

Utført
30.08.2017
Pålogging
WWII-3918
Bruker får feil ved pålogging om brukernavn har norske tegn
Utført
11.08.2017
Hovedkurselev
WWII-3917
Rydde i dupliserte søknader

Fjernet noen hundre søknader på de skolene der var dupliserte data på og satte tilbake tellere.

Utført
21.07.2017
Søknad
WWII-3916
Søknader dupliseres ved lagring

Det ble gjort en endring for å sikre at alle elever har en søknad. Dette er viktig for både Sentralbasen og Lånekassen. Men det var en feil her som gjorde at det i noen tilfeller ble opprettet nye søknader ved endring av hovedkurselev. Dette er nå korrigert.

Utført
20.07.2017
Overordnet system
WWII-3911
Problemer med meldinger

Problemer med å sende melding (e-post/sms).
Feilen ble rettet raskt etter den ble oppdaget.

Utført
19.07.2017
Overordnet system
WWII-3910
Søk fungerer ikke

Ved en feil sluttet søk å fungere i systemet. Feilen ble rettet raskt etter den ble oppdaget.

Utført
19.07.2017