Navi

Versjon 2017-Q2

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 4

Drift Komponent Tekst Status
Eksport
WWII-3872
Valg av skoleår ved eksport til Navi Sentralbase

Ønsker å kunne velge hvilket skoleår man skal eksportere for ved eksport til Navi Sentralbase

Utført
16.06.2017
Melding
WWII-3630
Meldinger får serverens tid som sendingstidspunkt
Utført
02.06.2017
Rapport
WWII-3868
Kortkursoversikt planlegging feiler
Utført
29.05.2017
Melding
WWII-3856
Sending av melding krasjer når mottakers navn er over 45 tegn
Utført
26.05.2017