Navi

Versjon 2017-Q1

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 24

Drift Komponent Tekst Status
Søknad
WWII-3654
Legge til kolonne for alder i tabellvisning for søknad
Utført
01.04.2017
Personale
WWII-3636
Nye kolonner i modulen Personale

Lagt inn kolonner for adresse, postnummer, poststed, e-post, mobil

Utført
28.03.2017
Søknad
WWII-3605
Startsideelement med siste innkommende søknader

Det er laget et forsideelement som viser de siste ubehandlede søknadene, slik at man enkelt og kjapt får oversikt over hvilke søknader man må behandle

Utført
27.02.2017
Tabellvisning
WWII-2933
Filtrere linje på skoleår i redigering i grid

Når en står i tabellvisning og skal velge linje, inneholder nå listen over linjen bare linjer på aktuelt skoleår. Dette gjelder søknad, hovedkurselev og fravær.

Utført
27.02.2017
Overordnet system
WWII-3645
Problemer med lagring

Når en hopper mellom moduler og gjør endringer, hender det at en ved lagring får dialogen om en ønsker å bli værende eller forkaste endringer. Dette problemet er rettet.

Utført
27.02.2017
Filter/utvalg
WWII-3643
Ustabil lagring av filter

I alle moduler kan en lagre egne filter. Denne funksjonen har ikke vært stabil, men skal nå fungere bra.

Utført
27.02.2017
Konfigurasjon
WWII-3621
Faggrupper "forsvinner" ved lagring

Når en har mange faggrupper kan det oppstå problemer med å legge til nye.

Utført
03.02.2017
Søppeldunk
WWII-3615
Forbedre søppelbøttemodul

Få mulighet til å hente tilbake en post som er slettet.

Utført
02.02.2017
Rapport
WWII-3623
Rapport "Kortkursoversikt, planlegging" feiler

Rapporten kjører ikke

Utført
26.01.2017
Rapport
WWII-3622
Feil i feltet utenlandske elever på rapport "Kortkurs sammendrag"

Det ble ikke tatt hensyn til statsborgerskap til eleven i kolonnen som teller utenlandske elever

Utført
26.01.2017
Person
WWII-3599
Postnummer dukker opp mange ganger

Når en søker opp et postnummer, kommer det flere ganger i lista. Dette er korrigert.

Utført
26.01.2017
Fravær
WWII-3536
Oversikt over at fravær er ført

Med den nye rapporten "Føring av fravær" kan du få oversikt over hvilke timer det er foretatt fraværsføring. Brukes for å kontrollere at det gjøres fraværsføring på timer/fag.

Utført
26.01.2017
Kortkurselev
WWII-3617
Dialog for kopiering av elever til kortkurs er treg

Når en skulle kopiere elever fra et kortkurs til et annet, tok det lang tid før liste over kortkurs kom opp. Dette er forbedret.

Utført
26.01.2017
Søknad
WWII-3607
Mulighet for ny logg på Søknad

Det er nå mulig å registrere ny loggføring på Søknad.

Utført
20.01.2017
Eksport
WWII-3619
Ta hensyn til datoer i eksport til Novaschem

Eksport av timeplan til Novachem tok ikke hensyn til start/sluttdato på elever på fag.

Utført
20.01.2017
Kortkurs
WWII-3616
Utskrift av dokument i Kortkursmodul viser for mange elever

Utskrift av kortkurs tok tidligere med for mange deltakere.

Utført
20.01.2017
Kortkurselev
WWII-3610
Kolonner for fullt navn på Kortkurselev - Tabell

Legg inn tilgjengelige kolonner for "Etternavn, Fornavn" og "Fornavn Etternavn" på Kortkurselev - Tabell.

Utført
19.01.2017
Hovedkurselev
WWII-3609
Kolonner for fullt navn på Hovedkurselev - Tabell

Legg inn tilgjengelige kolonner for "Etternavn, Fornavn" og "Fornavn Etternavn" på Hovedkurselev- Tabell.

Utført
19.01.2017
Kortkurs
WWII-3179
Korrigert rapport Kortkursoversikt, planlegging

Diverse forbedringer.

Utført
19.01.2017
Overordnet system
WWII-3432
Velger: Ikke last data før standardfilter er satt

Det har vært et problem at listen ved åpning av en modul ikke får med seg filteret som står i toppen. Det har skjedd oftere ved dårlig internetthastighet. Vi har nå fått bort dette problemet.

Utført
11.01.2017
Søknad
WWII-3608
Kolonner for fullt navn på Søknad - Tabell

Legg inn tilgjengelige kolonner for "Etternavn, Fornavn" og "Fornavn Etternavn" på Søknad - Tabell.

Utført
11.01.2017
Søknad
WWII-3606
Flytt Loggseksjonen på Søknad høyere opp

Flytt Loggseksjonen på søknad opp til etter Personalia.

Utført
11.01.2017
Søknad
WWII-3604
Feil standardverdi i skoleårfilter på søknad

Standardfilter for Søknad ble 2016-17 etter 01.01.2017. Det er nå rettet slik at det blir 2017-18.

Utført
04.01.2017
Fraværsføring
WWII-3603
Elev vises på /fraver selv om kursets sluttdato er passert

Dersom elev går på halvkurs som er slutt, skal eleven ikke vises på lista for fraværsføring.

Utført
03.01.2017