Navi

Versjon 2016-Q4

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 31

Drift Komponent Tekst Status
Fag
WWII-3508
Varsling når en sletter fag med elever

Ved sletting av fag kommer det nå varsel dersom det er knyttet elever på faget med mulighet til å avbryte.

Utført
20.12.2016
Eksport
WWII-3535
Feil ved eksport til excel med sortering på for-, mellom- og etternavn

Ved sortering på fornavn, mellomnavn eller etternavn kan det oppstå feil ved eksport til Excel. Dette er korrigert.

Utført
15.12.2016
Tabellvisning
WWII-3598
Feilmelding ved sortering av fornavn/mellomnavn

Når en forsøkte å sortere på fornavn og mellomnavn i tabellen på hovedkurselev, kortkurselev og søknad kom det en feilmelding. Dette er korrigert.

Utført
15.12.2016
Grensesnitt
WWII-3540
Sett fokus til første felt i alle dialoger

Sette fokus til første felt når det åpnes en dialog. Dette for å slippe å klikke for å sette fokus.

Utført
14.12.2016
Overordnet system
WWII-3595
Feilmelding ved visning på enkelte moduler

Feilmelding ved visning i enkelte moduler er korrigert.

Utført
14.12.2016
Overordnet system
WWII-3526
Oppdatere postnummer-register

Det er gjort en omlegging av postadresser fra 01.10.2016. 17 byer/tettsteder deles inn i flere postnummer og gir nytt postnummer til 39.000 husstander og 3.700 bedrifter. Postnummer-registeret er oppdatert slik at det er mulig å velge de nye postnumrene.

Utført
14.12.2016
Hovedkurselev
WWII-3507
Varsling når en kobler elever til fag

Gi brukeren informasjon om antall elever og fag som skal kobles og mulighet til å avbryte.

Utført
13.12.2016
Fag
WWII-3592
Kopiering av fag skal bare ta med valgte poster

Når en skulle kopiere fag til nytt skoleår, ble alle fagene med. Nå vil bare fag som er markert bli kopiert.

Utført
13.12.2016
Gruppe
WWII-3530
Får ikke slettet gruppetilhørighet

Det oppstår noen ganger feil når en prøver å slette en kobling mellom person/organisasjon og gruppe. Dette er rettet.

Utført
09.12.2016
Kortkurselev
WWII-2998
Feilmelding ved lagring av kortkurselev

Får noen ganger feil ved lagring av kortkurselev. Dette er korrigert.

Utført
09.12.2016
Fravær
WWII-3029
Feil på "Skriv ut liste" på modul Fravær

Det kom feilmelding ved utskrift og eksport av fraværstabellen. Dette er rettet.

Utført
09.12.2016
Søknad
WWII-3159
Loggseksjon i søknadsmodulen

Det er lagt inn seksjon for loggføringer på søknaden. Dette er de samme loggføringene som ligger på personen.

Utført
05.12.2016
Fil
WWII-3554
Laste ned fil fra filmodulen

Kan nå laste ned fil fra filmodulen. Gjøres fra Mer-knappen på redigering.

Utført
05.12.2016
Søknad
WWII-3555
Mulighet for å laste ned søknadsvedlegg

Mulighet for å laste ned søknadsvedlegg. Når en står i redigering på søknad, kommer det nå opp et diskettsymbol når en peker på vedlegget. Klikk for å laste ned vedlegget.

Utført
22.11.2016
Kortkurs
WWII-3345
Kopiere elever mellom kurs

Når en står i tabell kortkurselev og velger ut elever f.eks. på et bestemt kurs, kan en nå velge å kopiere disse til et bestemt kortkurs.

Utført
22.11.2016
Etikett
WWII-3551
Ta hensyn til personstatus ved utskrift av etiketter

Ikke ta med personer med status "død" i utskrift av etiketter

Utført
18.11.2016
Brevfletting
WWII-3550
Ta hensyn til personstatus ved sending av brev

Ikke ta med personer med status "død" ved fletting av brev.

Utført
18.11.2016
Kortkurselev
WWII-3463
Legge til egne kolonner for for- og etternavn på kortkurselev

Egne kolonner for for- og etternavn på kortkurselev

Utført
18.11.2016
Eksport
WWII-3561
Oppdatere eksport til sentralbase

Feltet for "Flyktning uten ordinært tilskudd" tas nå med ut på filen til sentralbasen.

Utført
02.11.2016
Kortkurselev
WWII-3235
Kan ikke legge til gruppe på kortkurselev

Når en ikke har noen grupper definert på kortkurs vil listeboksen over grupper i elevseksjonen ikke komme fram. Legg til grupper og det skal være ok.

Utført
24.10.2016
Rapport
WWII-3285
Korriger rapport 'Elever på fag, navneliste'

Filter for fag blir ikke oppdatert når en velger år.

Utført
14.10.2016
Hovedkurselev
WWII-3524
Felt for "Uten ordinært tilskudd" på hovedkurselev

Folkehøgskolerådet og IMDi har gjort en avtale om at skoler som har mulighet kan ta inn enslige mindreårige flyktninger som elever der statstilskuddet dekkes av kommunen/IMDi. Disse elevene skal derfor ikke være med i grunnlaget for tilskudd på sentralbasen. Udir har sammen med Folkgehøgskolerådet og WIS landet på at det legges et nytt felt på hvedkurseleven "Flykning uten ordinært tilskudd". Disse elevene skal da rapporteres til sentralbasen og telle som ordinære elever i all statistikk, men ikke være med i tilskuddsgrunnlaget. Når sentralbasen er klar til å ta i mot feltet, endres eksporten fra Navi og skoler som har slike elever må da eksportere data på nytt.

Utført
14.10.2016
Person
WWII-3532
Forbedre dialog for ny relasjon på Person

Ny relasjon i personmodulen bør få samme mulighet for ny og eksisterende person som det er i hovedkursmodulen.

Utført
13.10.2016
Rapport
WWII-3497
Rapport "Elev med bilde": Vise lange navn korrekt

Det er et problem at lange navn i deles riktig i rapporten.

Utført
13.10.2016
Person
WWII-3283
Unngå blank i personstatus

Det er tre statuskoder på Person: Aktiv, Passiv, Død. De fleste har ikke satt status. Vi endrer nå dette slik at nye personer alltid får status "Aktiv". I tillegg setter vi alle eksisterende personer i systemet uten status til "Aktiv".

Utført
07.10.2016
Person
WWII-3547
Ikke send melding til personer med status død

Ved send melding og send melding til foresatte/pårørende tas personer med status "Død" ikke med som mottaker.

Utført
06.10.2016
Hovedkurselev
WWII-3504
Visning av fødselsnummer i tabellvisning for HK-elev

Legger på feltet "Fødselsnummer" i tabellvisning i modul Hovedkurselev. Feltet formateres slik: 000000 00000 der de første 6 siffer er fødselsdato og de siste 5 er personnummer.

Utført
06.10.2016
Hovedkurselev
WWII-3542
Send melding til Foresatt/pårørende

I modul hovedkurselev er det nå lagt på et valg for å sende melding til foresatte/pårørende. Dette valget fyller til-feltet på melding med alle som har relasjon "Foresatt/pårørende" til de valgte elevene. Det betyr at en nå kan sende sms og e-post til foresatte/pårørende.

Utført
06.10.2016
Søknad
WWII-3527
Kolonner for for-, mellom og etternavn på Søknadsmodul

Redigering og visning av fornavn, mellomnavn og etternavn i tabell på modul Søknad.

Utført
04.10.2016
Fravær
WWII-3528
Kolonner for for-, mellom og etternavn på Fraværsmodul

Redigering og visning av fornavn, mellomnavn og etternavn i tabell på modul Fravær.

Utført
04.10.2016
Overordnet system
WWII-4152
Årlig oppdatering av postnummer-register

Oppdater postnummer hvert år 1te august.
Start denne databasen på ts: I:\Prosjekt\Webserver\Access-baser\PostKommunenr.mdb
Last ned nye postnummer, oppdater ww2.

Så må en reindeksere alle sites.

I gang