Navi

Versjon 2016-Q3

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 23

Drift Komponent Tekst Status
Person
WWII-3541
Korrigere visning av relasjoner på person

Korrigert visning av relasjoner i visningsskjema på personmodulen.

Utført
30.09.2016
Hovedkurselev
WWII-3543
Endre mer-menyen i hovedkurslev-modulen

Forbedret rekkefølge og navn på menyen på hovedkurselevens mer-meny.

Utført
29.09.2016
Grensesnitt
WWII-3533
Endre lenke for Brukerstøtte i appen

Lenken på brukerstøtte i brukermenyen oppe til høyre går til feil side.

Utført
29.09.2016
Rapport
WWII-3534
Fjerne gamle rapporter

Følgende rapporter er uaktuelle og skal fjernes:

  • Adresse kovolutter
  • Adresselapper
  • Adresselapper foresatte
  • Adresseliste
  • Adresseliste foresatte
Utført
28.09.2016
Hovedkurselev
WWII-3513
Rapport: Elever med foresatte/pårørende

Lister opp elever og tar med de personer som er satt opp som relasjon med type "Foresatt/pårørende".

Utført
27.09.2016
Person
WWII-3531
Endre relasjonstyper

Legge inn to nye relasjoner:

  • Foresatt/pårørende
  • Foresatt/pårørende til
Utført
27.09.2016
Hovedkurselev
WWII-3512
Legge foresatt-relasjon på hovedkurselever fra søknad

Funksjon på hovedkurselev-modulen for å hente ut foresatte/pårørende fra søknadene og legge de inn som personer og knytte de til eleven som relasjon "Foresatt/pårørende".

Utført
27.09.2016
Eksport
WWII-3529
Forbedre opplasting av data til ISIC studiebevis

Forbedret opplegg ved overføring av data. Bedre logging, tar vare på oversendte filer.

Utført
24.09.2016
Hovedkurselev
WWII-3505
Redigering på flere felt i Hovedkurselev tabell

Sett opp redigering på Fornavn, Mellomnavn, Etternavn og Personnummer (Navn, fødselsdato og kjønn har redigering fra før).

Utført
21.09.2016
Eksport
WWII-3525
Endring av dato i eksport til Sagio

Det var tidligere brukt kursets start- og sluttdato. Men ISIC (Kilroy) ønsket i stedet faste datoer: 01.08. til 31.07. året etter. Dette betyr at hel- og halvårsstudenter får en periode på ett år.

Utført
14.09.2016
Eksport
WWII-3518
Feil i eksport av studentkort

En feil i programmet gjorde at elever som ikke hadde bilder stoppet eksport til ISIC studiebevis.

Utført
04.09.2016
Startside
WWII-3516
Oppdater lenke i startsideelement for endringslogg

Opplegg for visning av innhold i versjoner på nettsidene er lagt om. Lenken fra startsiden i systemet er endret tilsvarende.

Utført
04.09.2016
Rapport
WWII-3517
Skolens logo på rapport "Studiebevis"

Benytter logoen som er knyttet til vitnemålet nederst til høyre på studiebeviset.

Utført
02.09.2016
Eksport
WWII-3514
Oppdatere skoleår i Novaschem-eksport

Eksport til timeplanleggingssystemet Novaschem har fått korrigert opplegg for valg av skoleår.

Utført
29.08.2016
Hovedkurselev
WWII-3511
Sortering på navn i hovedkurselev, tabell

Kolonnen sorterer nå på etternavn

Utført
29.08.2016
Person
WWII-3503
Fjerne begrensning på kommentarfelt på personmodulen

Kommentarfeltet i personmodulen var tidligere begrenset til 255 tegn. Denne begrensingen en nå fjernet.

Utført
29.08.2016
Hovedkurselev
WWII-3502
Endre feltet elev-id til tekstfelt

Tidligere var det kun mulig å skrive tall i feltet elevid. Nå er feltet endret slik at man kan skrive tekst også.

Utført
29.08.2016
Hovedkurselev
WWII-3500
Legg til kolonne for studentbevisstatus i tabellvisning for hovedkurselev

Mulighet for å vise en egen kolonne for om en hovedkurselev skal ha studiebevis gjennom kilroy

Utført
29.08.2016
Søknad
WWII-3494
Sjekke duplikate Personer ved import av søknad

Hvis en søker finnes i WisWeb Navi fra før, vil den kobles til den eksisterende personen.

Utført
29.08.2016
Eksport
WWII-3484
Forbedringer på eksport til Lånekassen (1)

Følgende endringer er gjort:

  • Dersom det er 0 elever, vises melding og eksport stopper
  • "Lag siste fil på nytt" og "Slett fil" har dialoger for å bekrefte før kjøring
  • Melding etter fil er slettet
Utført
08.08.2016
Hovedkurs
WWII-3489
Egne kolonner for fornavn, mellomnavn og etternavn i hovedkurselev tabell

Lagt til tre nye kolonner for navn som kan velges på tabell i modul hovedkurselev.

Utført
08.08.2016
Eksport
WWII-3468
Eksport til Navi sentralbase: Ny kontroll på SSB-kode for fagtype
Utført
04.08.2016
Søknad
WWII-3488
Endre verdi i skoleårfilter på søknadsmodul

Standard skoleår i søknadsmodul er nå satt til å bytte til neste skoleår den 1. oktober i stedet for 1. juli.

Utført
04.08.2016