Navi

Versjon 2016-Q2

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 33

Drift Komponent Tekst Status
Eksport
WWII-3479
Fil til lånekassen (korrigeringsfil)

Da er også korrigeringsfil til Lånekassen på plass. I tillegger det lagt på mulighet for å kjøre siste fil på nytt (før levering), hente ut tidligere fil og slette fil (som ikke er levert). Mer info her:
https://wisweb.uservoice.com/knowledgebase/articles/915546-fil-til-l%C3%A5nekassen

Utført
29.06.2016
Eksport
WWII-3470
Fil til Lånekassen (første fil)

Det er nå laget støtte for å eksportere første fil til Lånekassen. Det er enda ikke mulig å lage korrigeringsfiler, men dette vil komme snart. Klikk lenken nedenfor for informasjon om eksport til Lånekassen.
https://wisweb.uservoice.com/knowledgebase/articles/915546-fil-til-l%C3%A5nekassen

Utført
26.06.2016
Nettsider
WWII-3477
Aktivert wisweb.no/navi

Da er nettsidene for Navi aktivert igjen. Disse sidene har ikke vært i bruk i vinter, men vi åpner dem nå. De ligger nå på wisweb.no/navi (men finnes også på den gamle adressen wis.no/navi). All aktuell informasjon er flyttet over og det er supplert med ny informasjon. Oversikt, Innhold, Kunder, Priser og Brukerstøtte. Navi brukes av Folkehøgskoler og Bibelskoler.

Utført
21.06.2016
Kortkurs
WWII-3450
Ny rapport "Fraværsoversikt kortkurs"

Det er laget ny rapport som lister opp fravær på kortkurs. Den viser alle deltakere med alle kursdager og antall timer fravær pr person pr. kursdag.

Utført
10.06.2016
Kortkurs
WWII-3374
Endre behandling av avmeldte elever på rapport "Kortkursoversikt, planlegging"

Avmeldte deltakere tas ikke med, men det er mulig å ta de med ved å legge til filteret "Avmeldt" og sette det til "Ja".

Utført
10.06.2016
Kortkurs
WWII-3373
Endre behandling av avmeldte elever på rapport "Kortkursoversikt"

Avmeldte deltakere tas ikke med, men det er mulig å ta de med ved å legge til filteret "Avmeldt" og sette det til "Ja".

Utført
10.06.2016
Kortkurs
WWII-3371
Endre behandling av avmeldte elever på rapport "Kortkurs elevliste (vedlegg)"

Avmeldte deltakere tas ikke med, men det er mulig å ta de med ved å legge til filteret "Avmeldt" og sette det til "Ja".

Utført
10.06.2016
Kortkurs
WWII-3370
Endre behandling av avmeldte elever på rapport "Kortkurs med elever"

Avmeldte deltakere tas ikke med, men det er mulig å ta de med ved å legge til filteret "Avmeldt" og sette det til "Ja".

Utført
10.06.2016
Kortkurs
WWII-3372
Endre behandling av avmeldte elever på rapport "Kortkurs sammendrag"

Avmeldte deltakere tas ikke med, men det er mulig å ta de med ved å legge til filteret "Avmeldt" og sette det til "Ja".

Utført
10.06.2016
Hovedkurselev
WWII-3464
Rom som flettefelt på søknad og hovedkurselev

Lagt til flettefelt for rom på søknad og hovedkurselev.

Utført
07.06.2016
Kortkurs
WWII-3451
Utskrift av kortkurs henter feil kursansvarlig

Utskriften henter kursleder fra personale-modulen. Dette skal hentes fra person-modulen og er rettet nå.

Utført
07.06.2016
Eksport
WWII-3456
Feil ved manglende SSB-kode på fagtype i eksport til NaviSB

Eksport til sentralbasen krasjer dersom det mangler SSB-kode på fagtype. Feilen er rettet.

Utført
07.06.2016
Fravær
WWII-3028
Foreslå fraværstype ved heldagsfravær

Når en i modulen Fravær på en dag markerer for "Heldag", vil systemet nå foreslå standard fraværstype.

Utført
06.06.2016
Fravær
WWII-3457
Lagt på sumlinje i rapport "Fraværsoversikt"

Nederst i rapporten Fraværsoversikt er det nå lagt inn en linje som summerer alt fravær i rapporten.

Utført
31.05.2016
Hovedkurs
WWII-3455
Forbedre rapport "Gjennomførte kurs"

Rapporten "Gjennomførte kurs" krasjer dersom det mangler sluttdato på et av kursene som blir med i rapporten, eller det ikke er definert makselevtall på det aktuelle året som er valgt. Dette er korrigert.

Utført
29.05.2016
Fravær
WWII-3454
Fraværsoversikt - Feil i beregning av fraværsprosent til nå

Rapporten tok ved beregning av tilnå-prosent ikke hensyn til kursets sluttdato. Dette er nå korrigert.

Utført
27.05.2016
Hovedkurselev
WWII-3437
Forbedringer Vitnemål (5)

Nye forbedringer:

 • Støtte for engelske vitnemål
 • Byttet plass på logo og navn/skole/år på side 1
 • Lagt inn strek før navnet på side 1
 • Flyttet nærværsprosent side 3 en kolonne til venstre og kuttet ledetekst
 • Mellomrom mellom nærværsprosent og prosenttegn
 • Flyttet fraværstall side 3 en kolonne til venstre og kuttet ledetekst
 • Flyttet fraværsmerknad side 3 en kolonne til venstre og kuttet ledetekst
 • Flyttet sted/dato side 3 en kolonne til venstre og kuttet ledetekst
 • Plassert "Om skolen" høyere på side 4
 • Tekstfelt om skolen på side 4 går nå lenger ned
 • "Folkhøyskole" eller "Folkehøgskole" i henhold til skolenavnet
 • Liten justering i teksten "Om folkehøgskolen"
 • Bruker "skole" i stedet for "skule" på nynorsk hvis skolenavnet inneholder "skole"
  Mer info: https://wisweb.uservoice.com/knowledgebase/articles/880611-vitnem%C3%A5l
Utført
12.05.2016
Hovedkurs
WWII-3109
Feil i rapport "Gjennomførte kurs"

Rapport "Gjennomførte kurs" er nå forbedret.

Utført
12.05.2016
Konfigurasjon
WWII-3399
Valgfelt for SSB-kode på Fagtype

Det er nå et valgfelt for å velge SSB-kode på fagtypen. Dette brukes i eksport til sentralbasen for å styre hva slags fag som overføres.

Utført
08.05.2016
Bilde
WWII-3438
Feil ved opplasting av enkelte bilder

Det har vært problemer med opplasting av enkelte bilder. Problemet handler om jpg-bilder med bestemt fargekoding (CMYK). Systemet for å lese og tolke bilder er nå forbedret slik at alle jpg-bilder skal kunne brukes.

Utført
06.05.2016
Hovedkurselev
WWII-3429
Forbedringer vitnemål (4)

Følgende forbedringer er utført:

Utført
04.05.2016
Hovedkurselev
WWII-3390
Forbedringer vitnemål (2)

Følgende forbedringer er gjort:

 • Flyttet linjenavn opp i seksjon Generelt
 • Ta hensyn til valgt timevisning på fag og fagtype
 • Mulighet for å skrive ut bare en bestemt side (filter "Skriv ut sider")
 • Ta hensyn til undervisningsprosent (brukes ved årstimer)
 • Skrive ut for en elev (valg på mermeny på hovedkurselev, redigering)
 • Beholder bilde på framside slik det er (ingen endring av størrelse)
 • Korrigert feil på timer på fag
 • Timer fravær rundes av til helt tall
 • Byttet side 2 og 4 på vitnemålet (besluttet av styringsruppen)
 • Mulighet for å sette egen dato (filter "Underskrift dato")
 • Skjule ledetekst når felt er blanke
 • Korrigert nynorsk tekst om folkehøgskolen
Utført
28.04.2016
Fravær
WWII-3393
Delvis støtte periodefravær

Det er nå mulig å legge inn flere dager fravær på en dato. Dette er nyttig for de som ikke bruker fraværssystemet. Sett hake for heldag og skriv inn antall dager. Dersom en skal føre både timer og dager, må dette gjøres på to ulike datoer.

Utført
28.04.2016
Grensesnitt
WWII-3274
Standardfilter kjøres etter at velger er lastet

Når en åpner lista i en modul første gang, vises først alle før lista reduseres pga standardfilter. Og noen ganger blir ikke standardfilteret brukt. Dette er nå forbedret slik at lista bruker standardfilteret uten å vise alle først.

Utført
27.04.2016
Import/eksport
WWII-3384
Overføring av data til Kilroy studentbevis

Da er systemet for integrasjon med Kilroy studiebevis lagt ut. Skoler som har avtale med Kilroy går i Skole-modulen og setter hake i feltet "Studentbevis". På hovedkurseleven er det lagt inn en nytt felt for Studentbevis med følgende valg:

Utført
26.04.2016
Konfigurasjon
WWII-3398
Velge kolonne for fagtype på vitnemål

På fagtype (modul Konfigurasjon) er feltet for å styre plassering av fagtype på vitnemålet forbedret med valg: Ikke vis / Første kolonne / Andre kolonne.

Utført
24.04.2016
Konfigurasjon
WWII-3397
Nytt felt for "Timer vitnemål" på fagtype

På fagtype (modul Konfigurasjon) er feltet for å styre visning av fagtypen på vitnemål (Ikke vis / Kolonne 1 / Kolonne 2).

Utført
24.04.2016
Fag
WWII-3395
Nytt felt på Fag for "Timer vitnemål"

På fag er det nå felt for å styre visning av timer på vitnemålet (Ikke vis / Timer pr. år / Timer pr. uke).

Utført
24.04.2016
Overordnet system
WWII-3408
Forbedre håndtering av bakgrunnsprosesser

Det var en svakhet i køsystemet for kjøring av bakgrunnsprosesser som gjorde at prosesser av og til ikke ble kjørt. Problemet er rettet.

Utført
23.04.2016
Startside
WWII-3380
Startsideelement med utførte driftsoppgaver

Det er laget startsideelement som lister opp siste 10 oppgaver fra endringsloggen til systemet. Nederst ligger lenke til full endringslogg.

Utført
22.04.2016
Grensesnitt
WWII-2463
Hoppe til koblede data i visemaler

Det er nå lagt inn rød pil for hopp ti relaterte data fra visningsmaler i hele systemet. Tidligere måtte en stå i redigering for å gjøre dette.

Utført
22.04.2016
Overordnet system
WWII-3404
Unngå caching av ressursfiler

Ved utlegging av nye versjoner har det av og til vært problem med at bruker ikke har fått de siste ressursfilene pga lokal caching. Problemet er fjernet ved at alle ressursfiler nå blir navngitt med versjonsnummer.

Utført
21.04.2016
Hovedkurselev
WWII-3385
Forbedringer av vitnemål (1)

Det er gjort flere forbedringer av vitnemålet:

 • Fagene grupperes nå på fagtype (ikke lenger faggruppe)
 • Fagtyper kan plasseres i valgfri kolonne (oppsett fagtype)
 • Det er gitt noe mer plass til fagene
 • Har kuttet blokkjustering av tekster
 • Bruker de to feltene for kommentar på hovedkurselev
 • Forbedret justering av tekster
Utført
18.04.2016