Navi

Versjon 2016-Q1

Liste over punkt og status pr. versjon. Oppgaven kan ha status "Utført", men er ikke tilgjengelig før ny versjon er lagt på drift.

Antall punkt: 84

Drift Komponent Tekst Status
Søknad
WWII-3366
Forbedre rapporten Søknad status

Kolonnene for "Bekreftet" baseres på linjen søkerne har fått tilbud om. Kolonnene for "Søkere" baseres på linjevalg pri 1.

Utført
15.04.2016
Fravær
WWII-3286
Rapport fraværsoversikt for en enkelt elev

Det er nå mulig å å stå i redigering på hovedkurselev eller fravær og klikke mer-knappen og kjøre ut fraværsoversikt for denne eleven.

Utført
15.04.2016
Hovedkurselev
WWII-3284
Slå sammen vitnemålsfelt på Hovedkurselev

På Hovedkurseleven var det tidligere mange felt for vitnemålet. Dette er nå redusert til to felt: Kommentar og Fraværskommentar. Tekster i gamle felt er slått sammen i feltet Kommentar.

Utført
13.04.2016
Rom
WWII-3305
Vise kun beboerrom på valg av rom

Når en velger rom på søknad og elev, får en nå bare opp rom av typen beboerrom.

Utført
01.04.2016
Melding
WWII-3347
Legg til "Send melding" på Personmodulene

Det er lagt på valg for å sende melding på mer-knapp på post i følgende moduler: Søknad, Person, Hovedkurselev, Kortkurselev, Fravær.

Utført
01.04.2016
Person
WWII-3361
Endre sortering på Meldingerseksjonen på Personmodulen

På person er meldinger nå sortert synkende (siste øverst)

Utført
21.03.2016
Melding
WWII-3364
Byttet system for sending av e-post

Vi har hatt flere tilfeller av at e-post som sendes fra WisWeb har blitt markert som spam hos mottaker. Hovedgrunnen er at WisWeb-serveren sender ut e-post med alle slags avsenderadresser. Vi har nå gått over til å benytte en av de ledende tjenestene for sending av e-post og regner med at dette vil redusere spam-problemet vesentlig.

Utført
17.03.2016
Melding
WWII-3352
Knytte flettede meldinger til mottaker

Når en fra nå sender ut flettemeldinger, vil en i seksjonen Melding på person se en oppføring av den sendte meldingen. Når en klikker på meldingen derfra, vil en se den utsendte og flettede meldingen. Vi har ikke mulighet til å få dette til for flettemeldinger som ble sendt før 17.03.2016.

Utført
17.03.2016
Melding
WWII-3344
Sortere innholdsmaler alfabetisk

Liste over innholdsmaler på melding sorteres nå alfabetisk

Utført
16.03.2016
Personale
WWII-3353
Skriv ut til excel fungerer ikke på Personale

Eksport til excel fra Personalmodulen fungerer nå

Utført
16.03.2016
Hovedkurselev
WWII-3307
Endret behandling av avbrutte elever

Etter diverse vurderinger har styringsgruppen nå valgt at det er avbrutt-haken som styrer om elever skal behandles som avbrutt eller ikke. I aktuelle moduler er det nå slik at avbrutte elever skjules. For å vise også de avbrutte, kan en fjerne filteret "Avbrutt". I alle aktuelle rapporter er det også gjort slik at avbrutte elever skjules. Det er mulig å legge til filteret "Avbrutte elever" og sette det til Ja for å ta med også de som er avbrutt.

Utført
16.03.2016
Grensesnitt
WWII-3117
Forbedre inntasting av klokkeslett

Inntasting av data i felt for klokkeslett er forbedret. En kan nå taste "8" for 08.00, "930" for 09.30 osv.

Utført
16.03.2016
Søknad
WWII-3303
Får ikke redigert søknadsnummer i tabellvisning

Felt for søknadsnummer var ikke redigerbart i tabellvisning. Det er nå rettet.

Utført
16.03.2016
Søknad
WWII-3339
Søknad: Legg til filter for Fordypning/annet

Lagt til filter på feltet Fordypning/Annet.

Utført
05.03.2016
Søknad
WWII-3338
Søknad - Ny status "Til vurdering"

Det er lagt til en ny status på søknad: "Til vurdering".

Utført
04.03.2016
Rom
WWII-2884
Vis antall beboere og kapasitet på valg av rom

Vise antall beboere og kapasitet på liste over rom (søknad, hovedkurselev, og kortkurselev)

Utført
04.03.2016
Søknad
WWII-3337
Flere flettefelter i modul Søknad

Tatt med flettefelt for romønske og Fordypning/annet på søknad.

Utført
04.03.2016
Server database
WWII-3294
App henger pga koblingsfeil mot db

Forbedret stabilitet i systemet.

Utført
02.03.2016
Melding
WWII-3291
Godkjenne felles avsendere

Det er nå lagt ut mulighet for å godkjenne avsendere for SMS/e-post som blir tilgjengelig for alle brukere. Det gjøres på modulen "Nettsted". I mer-menyen på modulen velger du "Felles avsendere". I denne dialogen kan en legge til og fjerne felles avsendere.

Utført
26.02.2016
Melding
WWII-3298
Enter for OK på godkjenne avsendere

Etter inntasting av kode på godkjenning av e-post/sms kan en nå klikke Enter i stedet for OK-knappen.

Utført
26.02.2016
Person
WWII-3292
Forbedre rangering av søk

Forbedret rangering av søk i hele systemet slik at relevante treff nå skal komme mye høyere.

Utført
25.02.2016
Melding
WWII-3289
Sett standard avsender ved sending av SMS/Epost

Når en i Mine avsendere har valgt standard avsender på e-post og SMS, vil valget være forhåndsutfylt når en skal sende melding.

Utført
23.02.2016
Melding
WWII-2724
Godkjenne avsendere for bruker

Det er nå laget opplegg for at brukeren kan godkjenne avsendere på e-post og SMS. Klikk navnet ditt oppe til høyre og velg "Mine avsendere".

Utført
19.02.2016
Grensesnitt
WWII-3252
Skriv ut dokument fra tabell

I tabellvisning, vil nå menyvalget "Skriv ut dokument" være aktivt når kun en post er valgt. Ellers vil det være inaktivt.

Utført
18.02.2016
Hovedkurselev
WWII-3278
Legg til filter for status på Hovedkurselev

Lagt til filter for personstatus på hovedkurselev.

Utført
17.02.2016
Melding
WWII-3277
Forbedre tekst ved SMS utsending

Forbedret tekst som gis i dialog ved utsending av SMS.

Utført
17.02.2016
Tabellvisning
WWII-2958
Kolonner for postnummer, poststed og land i tabellvisning

Lagt til kolonner for postnummer, poststed og land i tabellvisning for aktuelle moduler (organisasjon, personale, person, søknad, hovedkurselev, kortkurselev).

Utført
17.02.2016
Melding
WWII-3270
Bruk gjeldende data om mottaker på melding

Bruker nå gjeldende mobil/e-post fra personmodul helt fram til melding blir sendt. Viser også gjeldende mobil/e-post ved mus over mottaker av meldingen.

Utført
17.02.2016
Søknad
WWII-3269
Sett opptatt dato automatisk når søker tas opp

Når en søknad får endret status til "Tar plassen" eller "Opptatt elev" vil feltet for opptatt dato bli satt til dagens dato, dersom det er tomt.

Utført
11.02.2016
Fag
WWII-3168
Rette rapport "Fag med elever, navneliste"

Mindre justeringer av rapporten.

Utført
11.02.2016
Grensesnitt
WWII-3146
Får ikke slettet rader i seksjonstabeller

Sletting av rader i seksjoner med tabeller har ikke fungert.

Utført
10.02.2016
Melding
WWII-3271
Sett emne som tittel på melding ved bruk av innholdsmal

Når en setter inn fra innholdsmal i melding, benyttes nå emne-feltet i innholdsmalen som tittel i meldingen.

Utført
10.02.2016
Melding
WWII-3222
Sjekke om melding har flettefelt

Ved sending av melding, kommer det nå et varsel dersom meldingen inneholder flettefelt, men det ikke er haket av for flettemelding.

Utført
10.02.2016
Melding
WWII-3268
Valider mottakernr i klient før SMS-utsending

Systemet bør sjekke om mobilnummer og e-post er gyldige før utsending av melding.

Utført
10.02.2016
Melding
WWII-3263
Kun ett varsel ved SMS flettemelding

Når en sender flettemelding på sms, vil det komme et varsel pr. melding i bjella. Det bør komme bare et varsel etter at alle meldinger er flettet og sendt.

Utført
09.02.2016
Kortkurs
WWII-3267
Forbedre rapport Kortkurs sammendrag

Korrigert telling av utenlandske elever.

Utført
09.02.2016
Melding
WWII-3253
Legg inn flettefelt for fravær på Hovedkurselev

Det er nå lagt til flettefelt for fraværstall på hovedkurselev. Godskjente dager/timer, Tellende dager/timer, Fraværsprosent til nå og fraværsprosent totalt. En kan dermed sende ut sms/e-post til alle elever med informasjon om fraværet. Lag en innholdsmal for dette, så slipper en å skrive meldingen hver gang.

Utført
09.02.2016
Søknad
WWII-3259
Legg til filter på dato betalt i søknad

Filter for dato betalt på søknad.

Utført
05.02.2016
Kortkurselev
WWII-3254
Statsborgerskap/land vises ikke i redigeringsmal på Kortkurselev

Tar nå med statsborgerskap/land i redigering av kortkurselev.

Utført
05.02.2016
Søknad
WWII-3242
Forbedre rapport søknadsoversikt

Tar med status. Bruker tilbud linje dersom det finnes. Tar med søkere uten tilbud.

Utført
05.02.2016
Grensesnitt
WWII-3251
Skriv ut etiketter kun av valgte rader

Man kan nå hake av for enkelte rader i tabellvisning og så velge "Skriv ut ektikett". Da vil bare markerte rader bli med. Dersom en ikke har haket av for noen vil alle på siden bli med. Endringen gjelder alle tabeller der en kan skrive etiketter, som Person, Søknad, Hovedkurselev, Kortkurselev osv.

Utført
05.02.2016
Grensesnitt
WWII-3250
Send brev kun til valgte mottakere

Man kan nå hake av for enkelte rader i tabellvisning og så velge "Send brev". Da vil bare markerte rader bli med. Dersom en ikke har haket av for noen vil alle på siden bli med. Endringen gjelder alle tabeller der en kan skrive brev, som Person, Søknad, Hovedkurselev, Kortkurselev osv.

Utført
05.02.2016
Person
WWII-3241
Legg til seksjonen Meldinger i skjema på Person

Navi har et eget redigeringsskjema for Person som også tar med relatert informasjon. Seksjonen for Meldinger er nå også lagt inn på Navi-skjemaet på Person.

Utført
05.02.2016
Fravær
WWII-3055
Forbedret håndtering av pålogging på /fraver

Ved inaktivitet vil bruker bli utlogget. Systemet sørger nå for at bruker logges på og at evt. endringer lagres.

Utført
05.02.2016
Innholdsmal
WWII-2811
Sette inn et flettefelt setter inn flere

Når man legge inn flettefelt i melding, dokumentmal eller innholdsmal, kan flettefeltet bli satt inn flere ganger. Dette er nå korrigert. Også at innliming av tekst kom flere ganger er rettet.

Utført
05.02.2016
Grensesnitt
WWII-3256
Tekstbehandler, knapp for kilde

Lagt på knapp for Kilde i knapperad på alle felt med tekstbehandler.

Utført
05.02.2016
Grensesnitt
WWII-3249
Endret knapperad i tekstbehandler

Knapperaden i felt med tekstbehandler er nå skjult og vises/skjules manuelt med en pil ute til høyre. I tillegg er det fjernet en del uaktuelle knapper fra knapperaden

Utført
03.02.2016
Nettlesere
WWII-2690
System blir tregere ved bruk

I enkelte nettlesere (f.eks. Chrome og Safari) har det vært problemer med at systemet gradvis blir tregere og til slutt stopper helt. Problemet oppsto ved veksling mellom poster i redigeringsskjema med tekstbehandler. Vi har nå endret måten tekstbehandleren fungerer i systemet slik at disse problemene ikke oppstår.

Utført
03.02.2016
Grensesnitt
WWII-3246
Send melding kun til valgte mottakere

Man kan nå hake av for enkelte rader i tabellvisning og så velge "Send melding". Da vil bare markerte rader bli med. Dersom en ikke har haket av for noen vil alle på siden bli med. Endringen gjelder alle tabeller der en kan sende melding bl.a. Person, Søknad, Hovedkurselev, Kortkurselev osv.

Utført
03.02.2016
Fraværsføring
WWII-3223
Feil sortering av elever i /fraver

Elever med Aa sorteres nå som Å i stedet for A, samt at rekkefølge av norske bokstaver er korrigert.

Utført
03.02.2016
Søknad
WWII-3244
Flere fornavn splittes i fornavn og mellomnavn

Ved lagring av søknad der søker har mer enn ett fornavn, så ble navnet delt opp i fornavn og mellomnavn. Dette er nå rettet.

Utført
03.02.2016
Konfigurasjon
WWII-3232
Feil ved sletting og lagring av konfigurasjonstyper

Problem med å slette rader på ulike konfigurasjoner er rettet.

Utført
03.02.2016
Melding
WWII-3248
Marker melding som endret etter innsetting av mal

Dersom en satte inn tekst fra innholdsmal i en melding, fikk ikke systemet med seg at teksten var endret. Ved sending av sms, fikk en derfor ikke melding om at data var endret og risikerte å sende tom melding. Dette er rettet.

Utført
03.02.2016
Melding
WWII-3245
Bedre behandling av SMS-utsending

1. februar 2016 gikk det ut ca 10.000 sms'er fra folkehøgskolene. Dette gjorde at systemet i perioder opplevdes veldig tregt. Årsaken til dette var at vår underleverandør av SMS-tjenester hadde problemer med sine servere denne dagen og at WisWeb ikke håndterte denne forsinkelsen godt nok. Systemet for SMS-utsending er nå endret til å legge utsendinger i kø og gir varsel i toppen (på bjellen) når utsendingen er gjort. Systemet skal heretter ikke bli påvirket av store utsendelser av SMS.

Utført
03.02.2016
Eksport
WWII-3243
Forbedre eksport av kortkurs til Navi Sentralbase

Elever med annen status enn blank og Påmeldt ble tatt med i eksporten til Navi sentralbase. Dette var feil og er nå rettet.

Utført
02.02.2016
Innholdsmal
WWII-3239
Flettefelt for Linje på Hovedkurselev

Det er lagt inn nytt flettefelt for Linje.

Utført
02.02.2016
Eksport
WWII-3230
Forbedret eksport til Excel

Det er gjort forbedringer på eksporten til Excel. Eksporten tar nå kun med data og ingen formatering.

Utført
01.02.2016
Grensesnitt
WWII-3106
Problem med spesialtegn i tekster i grid og filter

Det oppsto noen ganger problemer med behandling av spesialtegn i tekster på grid og filter.

Utført
29.01.2016
Melding
WWII-3240
Sende sms fra brukers mobilnr

Ved sending av sms, kan en nå velge mellom eget mobilnummer og "WisWeb". Dersom en velger eget mobilnummer, vil det settes som avsender i sms og evt. svar vil komme til brukers mobil.

Utført
29.01.2016
Hovedkurselev
WWII-3006
Hovedkurselev: Filter for fag

En kan nå filtrere hovedkurselever på fag for å f.eks. sende melding til alle elever på et fag.

Utført
27.01.2016
Gruppe
WWII-2792
Filter for gruppe på Person

Det er nå mulig å sende melding (sms/e-post) til en gruppe. Gå inn på modulen Person og legg på filter for Gruppe.

Utført
27.01.2016
Grensesnitt
WWII-3126
Viser antall poster i seksjoner med flere rader

I alle seksjoner som har flere rader (f.eks. elever på kortkurs), vil nå antall rader stå i parantes bak seksjonstittelen.

Utført
27.01.2016
Søknad
WWII-3218
Forbedre utskrift av Søknad

Utskrift av søknad tar nå med korrekt mobil, telefon og bilde.

Utført
27.01.2016
Fravær
WWII-3077
Mer robust fraværsføring

Fraværsføringen hadde noen svakheter som bl.a. gjorde at elever ikke ble vist for valgt time og fag. Det er gjort en intern omlegging av fraværssystemet slik at dette ikke skal skje.

Utført
26.01.2016
Kortkurs
WWII-3224
Forbedre rapport Kortkursoversikt, planlegging

Viser nå søknadsnr i rapporten

Utført
25.01.2016
Arkiv
WWII-3129
Hopp til Sak fra Arkiv går til Gruppe

Når en står i arkiv og klikker pil foran en sak, kommer man til gruppe. Dette er korrigert.

Utført
25.01.2016
Melding
WWII-2920
Sett inn fra mal i melding

Det er nå mulig å sette inn tekst fra en mal direkte i melding. En får valg mellom maler på aktuell modul.

Utført
25.01.2016
Konfigurasjon
WWII-3079
Ikke tillat sletting av konfigurasjonsdata om det er koblet data

Om man forsøker å slette konfigurasjonsdata som er koblet til data i systemet, så får man beskjed om hvor mange koblinger som finnes, og melding om at man ikke kan slette. Hvis det ikke finnes koblede data så kan man nå slette

Utført
25.01.2016
Kortkurs
WWII-3221
Endre sortering på rapport, Kortkurs, elevliste (vedlegg)

Sorteres nå alfabetisk

Utført
21.01.2016
Import/eksport
WWII-3196
Beregne kjønn fra personnummer ved import fra folkehogskole.no

Ved import av søknader fra folkehogskole.no kan feltet for kjønn mangle eller være blankt. I slike tilfeller benytter vi nå personnummer for å sette kjønn i WisWeb.

Utført
20.01.2016
Søknad
WWII-3220
Import fra Tibe - Ugyldig tegn i XML

Noen søknader inneholdt ugyldige tegn som gjorde at de ikke ble importert. Dette er rettet på folkehogskole.no samt at manglende søknader er hentet inn. Dette gjelder tre skoler og alle er informert om saken.

Utført
20.01.2016
Tabellvisning
WWII-2805
Slette flere linjer i tabell sletter kun en rad

Det er nå mulig å markere flere rader i tabellvisning og så slette alle. Tidligere ble kun første markere rad slettet.

Utført
19.01.2016
Hovedkurselev
WWII-3216
Legg til alder som ny kolonne i Hovedkurselev tabell

Lagt til kolonne for alder i tabellen for hovedkurselev.

Utført
19.01.2016
Søknad
WWII-3211
Legg til mellomnavn i opprett ny søknad

Når en oppretter ny søknad kan en nå også legge inn mellomnavn i dialogen.

Utført
18.01.2016
Fravær
WWII-3214
Forbedre rapport Fraværsoversikt per elev

Oppsummering av fravær pr. time kunne vise feil rekkefølge på timene dersom de hadde lik sortering. Nå benyttes også timekoden for sortering.

Utført
17.01.2016
Innholdsmal
WWII-3210
Legg til søknadsnummer som flettefelt i innholdsmal

Det er nå mulig å legge på søknadsnummer som flettefelt i innholdsmal for søknad.

Utført
14.01.2016
Fag
WWII-3203
Kopiere fag innad i skoleår

Har nå endret kopiering av fag, slik at det blir laget kopi selv om fag med samme kode finnes fra før. Det føyes til et løpenummer bak fagkoden.

Utført
14.01.2016
Hovedkurselev
WWII-3212
Forbedre bokmål/nynorsk på vitnemål

Forbedret tekster for bokmål og nynorsk på vitnemålet.

Utført
14.01.2016
Hovedkurselev
WWII-3207
Korrigering vitnemålsrapport

Korrigert info om timer på fag, korrigert kobling til rektor og lærer.

Utført
14.01.2016
Skole
WWII-3204
Legg til felt for bilde i redigering på skole

Lagt på felt i modul Skole for å velge bilde på vitnemålets framside.

Utført
12.01.2016
Kortkurs
WWII-3205
Forbedre Kortkurs oversikt

Rapport "Kortkurs oversikt" tok ikke hensyn til status på elevene.

Utført
12.01.2016
Rapport
WWII-2808
Vitnemål for testing

Foreløpig versjon av Vitnemål for folkehøgskolen (bokmål) er lagt ut. Det kan komme små justeringer før endelig versjon er klar. Ligger som rapport. Kan styre tekster om skolen og opplegg i modul Skole. Info om linje legges på i modul Fag.

Utført
08.01.2016
Skole
WWII-3200
Nye felt for vitnemål på skolen

Lagt inn felt i Skole-modulen for vitnemålstekst om skolen og om opplegget.

Utført
08.01.2016
Rapport
WWII-3197
Feil med utskrift av søknad

Utskrift av søknad hadde en feil som gjorde at systemet i spesielle tilfeller kunne bli ustabilt. Feilen er rettet.

Utført
07.01.2016