Wis Tiltak

Nyhetsbrev 25.08.2021

Da er versjon 2021.03 klar og inneholder forbedringer i tilgangsstyring og stavekontroll

Du kan laste ned ny versjon 2021.03 fra våre nettsider www.wis.no/tiltak.

Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.

Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak når oppdateringen kjøres.
Oppdateringen tar mellom 3 og 5 minutter avhengig av linjehastighet.

Hva er gjort i versjon 2021.03:

  • Forbedret tilgangsstyrinvedleggshåndtering og vedlegg på logg
  • Stavekontrollen er tilbake
  • Administrator kan nå låse opp sperrede loggføringer 

Full versjonshistorikk

Ved spørsmål eller problemstillinger, så ta kontakt til oss.


Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak