Wis Tiltak

Nyhetsbrev 12.01.2021

Da er versjon 7.3.0 klar og inneholder mindre forbedringer

Etter tilbakemelding fra noen av våre kunder har vi valgt å legge ut ny versjon 7.3.0
Du kan laste ned ny versjon 7.3.0 (datert 12.01.21) fra våre nettsider www.wis.no/tiltak.

Versjon 7.3.0 inneholder små forbedringer:

  • Element på startsiden: Alle relevante elementer har hyperlink med hopp direkte til utvalget
  • Refusjonskrav: Tidligere ble kommunalt tilskudd lagt til refusjonskravet til NAV. Dette er justert og blir ikke med.
  • Fjernhjelp: direkte valg på F12

Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.
Ta kontakt til IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak når oppdateringen kjøres.
Oppdateringen tar mellom 3 og 5 minutter avhengig av linjehastighet.

Ved spørsmål eller problemstillinger, så ta kontakt til oss.

Du finner detaljer om punktene her

Ved spørsmål eller problemstillinger, så ta kontakt til oss.
Samtidig vil vi få ønske våre kunder en riktig God Jul og et Godt Nyttår


Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak.