Wis Tiltak

Nyhetsbrev 13.12.2018

Da er versjon 7.0.0 klar og inneholder bl.a nytt opplegg for vedleggshåndtering

Du kan laste ned ny versjon 7.0.0 (datert 13.12.18) fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.

Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak når oppdateringen kjøres.
Oppdateringen tar mellom 3 og 5 minutter avhengig av linjehastighet.

Hva er gjort i versjon 7.0.0:

  • Nytt opplegg vedleggshåndtering
  • Ny rapport - Ukekalender
  • NAV fraværsrapport følger nå turnus

Du finner detaljer om punktene her

Ved spørsmål eller problemstillinger, så ta kontakt til oss.

Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak.