Wis Tiltak

Wis Tiltak og databehandleravtale

Vi vil presisere at WIS ikke er databehandler ved bruk av Wis Tiltak.

Vi har i det siste fått noen henvendelser angående databehandleravtale for Wis Tiltak, og vil overfor bedriftene presisere at WIS ikke er databehandler ved bruk av Wis Tiltak. Derfor er det ikke nødvendig med databehandleravtale med WIS.

Wis Tiltak er et Windowsprogram som er installert hos kunden. Vi har ingen data som tilhører kunden på våre servere og har heller ikke mulighet til å komme inn på systemet hos kunden uten å bli sluppet inn. WIS er derfor ikke databehandler.

Wis Tiltak kan sammenlignes med en lokal installasjon av Word. For å være databehandler, må leverandøren oppbevare og behandle data på vegne av kunden (behandlingsansvarlig).

Dersom Wis Tiltak er installert på en ekstern server som driftes av annet selskap, skal dere tegne databehandleravtale med de som drifter serveren.

Om dere gjennom kontakt med vår brukerstøtte gir oss tilgang til Wis Tiltak via fjernstyring, betraktes vi som en betrodd medarbeider, beskrevet i vår avtale med kunden om Wis Tiltak pkt. 4. Alle våre ansatte har signert taushetserklæring for våre kunders data.

Mer informasjon hos datatilsynet:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/behandlingsansvarlig-og-databehandler/?id=11276

Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak.