Wis Tiltak

Info om GDPR

Det er kommet nye krav til personsikkerhet i forhold til behandling av persondata (GDPR)

I forhold til Wis Tiltak er dette viktig å få med seg:

Det skal ikke skrives databehandleravtale med WIS for bruk av Wis Tiltak.

Installasjon

Wis Tiltak er installert på bedriftens server eller ekstern serverleverandør.
Ved bruk av ekstern serverleverandør, så trenger en databehandler avtale med de.

Tilgang

Wis tiltak er passord beskyttet
I WisTiltak kan bedriften få en oversikt over hvem som har adgang til hvilke deltaker
Bedriften tildeler tilgang til enkeltpersoner i bedriften og bedriften kan få rapport over hvem som har adgang til hvilke deltaker

Anonymisering/sletting

Etter 12 uker skal deltakeren anonymiseres eller slettes
Vi anbefaler anonymisering fordi vi der beholder en del informasjon, som kan brukes i statistikk.

Loggføring

Vi har endringslogg på deler av informasjonen, ved skift av ansvarlig, nytt tiltak etc.

Taushetserklæring

Alle som har med Wis Tiltak å gjøre i WIS har underskrevet taushetserklæring


Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak.