Wis Tiltak

Nyhetsbrev 20.06.2017

Da er versjon 6.4.0 klar og inneholder bl.a støtte for eksterne vindu.

Du kan laste ned ny versjon 6.3.0 (datert 20.06.17) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.

Ta kontakt til IT-ansvarlig om du er usikker.
Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres.
Oppdateringen tar mellom 3 og 5 minutter avhengig av linjehastighet.

Hva er gjort i versjon 6.4.0: 

  • Støtte for eksterne vindu. Gjør det mulig og åpne alle skjema (kontakt, personale, editor) i egne vindu.
  • Søkemulighet i rapportvelger
  • Forbedret tiltakshistorikk
  • Nye flettefelt

Du finner detaljer om punktene på våre nettsider


Ved spørsmål eller problemstillinger, så ta kontakt til oss.


Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak.