Wis Tiltak

Nyhetsbrev 15.12.2016

Da er versjon 6.2.4 klar og inneholder nye maler for AFT tiltaket

Du kan laste ned ny versjon 6.2.4 (datert 15.12.16) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.

Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres.
Oppdateringen tar mellom 3 og 5 minutter avhengig av linjehastighet.

Hva er gjort i versjon 6.2.4:

  • Nye tekstmaler for tiltaket AFT
  • Støtte for AFT på rapporten NAV refusjonskrav 
  • Automatisk backup før oppdatering

Du finner detaljer om punktene her

Ved spørsmål eller problemstillinger, så ta kontakt til oss.


Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak.