Wis Tiltak

Nyhetsbrev 04.10.2016

Da er versjon 6.2.0 klar og inneholder flere forbedringer

Du kan laste ned ny versjon 6.2.0 (datert 03.10.16) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres. Oppdateringen tar mellom 3 og 5 minutter avhengig av linjehastighet.

Her er litt av det som er nytt i versjon 6.2.0 Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon.

Turnus

Turnus er nå låst og man må klikke rediger turnus for å redigere timer etc. Vi anbefaler ikke å redigere i eksisterende turnus, da det har tilbakevirkende kraft.

Kontakt

Redigering av kontakt, som er koblet til personal er også låst. Det var for enkelt og endre navn. Trykk på redigeringknapp bak navnet.

Vi har forbedret turnus, anonymisering og forbedret kobling til data som var slettet.

Du kan se hele listen her


Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak.