Wis Tiltak

Nyhetsbrev 08.07.2016

Da er versjon 6.1 klar og inneholder flere spennende forbedringer

Du kan laste ned ny versjon 6.1. (datert 08.07.16) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres. Oppdateringen tar mellom 3 og 5 minutter avhengig av linjehastighet.

Her er litt av det som er nytt i versjon 6.1. Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon.

1. Kontroll av data

Når en klikker på en deltaker vil feil markeres med et rødt symbol på fanen og med rød bakgrunn på felt som inneholder mangler eller feil.
Hold musepeker over markert fane for å få opp en forklarende tekst.

2. Alle turnuser er nå personlige

Turnusoppsett under bedriften er nå endret til turnusmaler. Disse malene kan brukes for å opprette turnus på personale.
Turnus på personale er nå kun personlig. Eksisterende bedriftsturnuser er kopiert til personlige turnuser på hvert personale.

3. Mulighet for å anonymisere deltakere

På Personale er det nå en fane for "Anonymiser" samt et nytt forsideelement som viser deltakere som skal anonymiseres.

Fanen viser en liste over ting som må rettes før en kan anonymisere.
- Korrigere alle feil som er markert med rødt
- alle tiltak må være avsluttet
- siste tiltak kan ikke være ordinær ansatt

Det som beholdes er:

  • Kjønn og fødselsår, men fødselsdato settes til 1. januar
  • Tiltakstype, stilling, timegruppe, sluttårsak og ekstern bedrift
  • Turnus (turnusnavn blankes)
  • Fraværsføringer (beskrivelse på føringene blankes)

Om alt er på plass, får en opp dialog der en må bekrefte med en hake at:

  • Alle data på deltaker blir fjernet, med unntak av anonyme data til statistikk
  • Relevant dokumentasjon er overlevert NAV (suttrapport, refusjonskrav m.m.)
  • At turnus er registrert korrekt
  • At alt fravær er ført. (Turnus og fravær kreves for å få ut rapporten Fraværsstatistikk i etterkant)
  • Vedlegg til loggføringer må slettes manuelt. En kan få listet opp vedlegg.

4. Ellers mange rettinger og forbedringer

Det er gjort mange forbedringer i denne versjonen. Klikk lenken for å se alle punkt.
> Innhold i versjon 6.1


Med hilsen
Teamet bak Wis Tiltak.