Wis Tiltak

Nyhetsbrev 30.04.2015

Versjon 6.0 er en større oppdatering med overgang til ny databaseserver

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Tiltak.

Vi har nå ferdigstilt versjon 6.0 datert 30.4.2015 av Wis Tiltak. Installasjonen krever at man installerer en databaseserver, deretter versjon 5.6 som konverterer alle data til det nye format. Til slutt installeres 6.0.
Hele prosessen tar ca. en halv time.

Installasjonen må foretas av oss og vi ønsker tilbakemelding på når det kan passe.
Alle må være utlogget i den tid det tar og konvertere dataene.
De som opplever at programmet går tregt tar vi først.

Vi har laget noen forbedringer i 6.0.

  • Hovedfokus er at hastighet og stabilitet er forbedret
  • Vi har gått fra Advantage database til Firebird.
  • Alle rapporter kan nå skrives ut til PDF eller Excel

Se flere forbedringer her


De som allerede har fått installert 6.0 kan se bort fra denne meldingen

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no

 

Versjon 6.02 korrigerer noen feil fra 6.0, samt generell forbedring