Wis Tiltak

Nyhetsbrev 25.09.2014

Denne versjonen inneholder i hovedsak feilfiks etter 5.5.1.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Tiltak.

Du kan laste ned ny versjon (5.5.2 datert 25.09.14) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.
Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.
Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres.

NB! For avanserte systembrukere som kjører spesielle løsninger uten mulighet for automatisk installasjon, er en pakke med filene som behøves ved oppdatering tilgjengelig på http://www.wis.no/tiltak/fil/wtpakke.zip.

Vi arbeider med en helt ny databaseversjon av Wis Tiltak, som skal gjøre at programmet kjører hurigere når det er installert på en filserver. Dette arbeid har tatt litt lengre tid enn forventet. Vi legger derfor ut noen småjusteringer mens vi venter.


Noen Forbedringer i Versjon 5.5.2

  • Gamle loggføringer vises ikke lenger ved ny kontakt.
  • Korrigert slik at fraværstypen forsentkomming kommer opp i rapporten 07 Personal fraværsmeldinger.
  • Lagt inn to nye sluttårsaker

Endringslogg finder du her: www.wis.no/35608/4228/35795-4625.html

Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no