Wis Tiltak

Nyhetsbrev 20.02.2014

Denne versjonen inneholder flere nyttige funksjoner

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Tiltak.

Du kan laste ned ny versjon (5.5 datert 20.02.14) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.
Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres. Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.

NB! For avanserte systembrukere som kjører spesielle løsninger uten mulighet for automatisk installasjon, er en pakke med filene som behøves ved oppdatering tilgjengelig på http://www.wis.no/tiltak/fil/wtpakke.zip. Denne pakken inneholder i tillegg en endringslogg.

Litt om innholdet i versjon 5.5:

  • Mulighet for å kopiere loggføringer
  • Fem nye kvartalsrapporter (varighet, aldersfordeling etc)
  • Forbedret utskriftsmuligheter
  • Ny versjon av tekstbehandler

 

Du kan se hele listen her

Vi anbefaler alltid og oppdatere til siste versjon

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no