Wis Tiltak

Infobrev 24.02 2004,

Wis har besluttet og utvikle en løsning til tiltaksbedrifter

Nytt system for vekstbedrifter
I forbindelse med oppkjøp og overgang til nytt administrativt system for Vekst-bedriftene, har flere bedrifter signalisert at de ønsker å vurdere alternative løsninger. Dette har gjort at WIS har besluttet å utvikle en løsning. Dette gjør også at en unngår en monopolsituasjon på dette området.

Litt om WIS

WIS er en bedrift lokalisert på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Vi er 8 ansatte og driver for det meste med utvikling av IT-løsninger i Windows og på Internett. Vi eier også Viskom i Aure med sine to ansatte. Noen av våre prosjekter:

·         Wis Skole: Administrativt system for grunnskoler i bruk ved nærmere 700 grunnskoler (ca. halvaparten av ungdomsskolene i Norge)

·         Navi: Informasjonssystem for folkehøgskolene benyttes i dag av så og si alle folkehøgskolene i Norge.

·         GSI: Grunnskolens Informasjonsystem er nasjonens offisielle system for statistikk fra grunnskolen. Våre oppdragsgivere er utdannings- og forskningsdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Over 5.000 brukere registrerer omlag 700 opplysninger som styrer overføringer til kommunene og legger grunnlaget for administrative og politiske beslutninger. Vi har hatt ansvaret for GSI siden 1992.

·         En mengde spesialutviklede løsninger for bedrifter i Norge

Innhold i systemet

Systemet bygges opp i moduler, og den første modulen vi arbeider med gjelder alt som er knyttet til deltakere. Her skal vi dekke personalia, diagnoser, avtaler, handlingsplaner, dokumenter, evaluering og fraværsregistrering.

Når dette er på plass går vi i gang med flere moduler:

·         Kontakt med oversikt over alle bedriftens kontakter (leverandører, kunder, samarbeidspartnere)

·         Personale med register og oppfølging

·         Produkt der en kan legge inn alle produkter bedriften har

·         Prosjekter med oppfølging

·         Informasjonsbase der det er lett å organisere/slå opp all slags informasjon

Om systemet

Systemet bygges i vårt godt utprøvde rammeverk og noen stikkord er:

·         Modulbasert som gjør at det er enkelt å legge inn nye deler i systemet.

·         Brukerstyrt meny som gjør at brukeren slipper å se valg han ikke trenger.

·         Et klikk i systemet for å hente ned ny versjon fra Internett og oppgradere

·         Hjelp tilgjengelig direkte i systemet

·         Enkelt å overføre lister til andre programmer (Word/Excel)

Flerbruker

Systemet utvikles som en flerbrukerløsning, og en kan fint benytte det slik det er på inntil 5-10 maskiner samtidig. Når bruken er større, anbefaler vi å benytte en SQL-løsning. Dette gjøres ved å installere et program på serveren som håndterer alle data. Dette medfører en ekstra engangsutgift avhengig av antall brukere.

Systemkrav

For de som er interessert, har vi tatt med noen systemopplysninger:

·         Kjører på alle Windows-versjoner

·         Anbefaler PC fra 2001 eller nyere (ca. 300 MHz)

·         Programmet er beregnet for skjermoppløsning 800x600 eller mer

Tidsplan

Arbeidet med systemet er startet opp, og foreløpig framdriftsplanen er i tre faser:

1.      Mai 2004: Testing hos en bruker

2.      August 2004: Testing hos 5 brukere (piloter)

3.      November 2004: Ordinært salg

Kostnader

Programmet selges som en rettighet til bruk, og betales med en lisensavgift pr. måned. Prisen er ikke bestemt, men målet er å ikke komme over kr. 1.000,- pr. måned. Det er ingen startkostnad. Lisensavgiften dekker:

·         Fritt antall brukere (brukerstøtte går gjennom en person)

·         Fri tilgang til alle nye versjoner som legges ut

·         Fri brukerstøtte uten grense

·         Tilgang til vår nettside med informasjon, hjelp og tips

Hvis bedriften har data de ønsker å ta med inn i systemet, kan WIS gjøre dette til avtalt pris. Vi kan også arrangere kurs til faste priser. Brukere kan evt. arrangere kurs og selv dele på kostnadene.

Utvikling

Vi ønsker nå kontakt med fem bedrifter (piloter) som kan være med å definere behov og teste systemet når vi kommer så langt.

 

 

 

 

Svein Waade

Daglig leder