Wis Tiltak

Nyhetsbrev 22.01.2013

Korrigering av loggføringer

Denne meldingen går til alle brukere og personer som har meldt seg interessert i Wis Tiltak.

Du kan laste ned ny versjon (5.3.4 datert 22.01.13) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.

Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.
Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres. Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.

NB! For avanserte systembrukere som kjører spesielle løsninger uten mulighet for automatisk installasjon, er en pakke med filene som behøves ved oppdatering tilgjengelig på http://www.wis.no/tiltak/fil/wtpakke.zip. Denne pakken inneholder i tillegg en endringslogg.

Litt om innholdet i versjon 5.3.4:

Versjonen er en fiks av at loggføringer legger seg på feil person noen ganger.

  • Vi har bedret funksjonalitet mellom vanlig kontakt og personal
  • Det er laget mulighet for tvungen avlogging

Vi planlegger en større oppdatering i midten av mars. Fokus vil være på forbedring av turnus og timeregistring 
Se hele listen

Installasjon

Vi får meldinger fra brukere at Wis Tiltak er tregt. Det kan være flere ting som gjør dette. Vi anbefaler at man lager unntak for virusscanninger av den mappe der Wis Tiltak ligger. Dette vil gjøre Wis Tiltak raskere.

Trenger du hjelp til å gjennomgå installasjonen så ta kontakt til oss

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no