Wis Tiltak

Nyhetsbrev 08.11.2012

Korrigering av feil i refusjonskrav til NAV

Denne meldingen går til alle brukere og personer som har meldt seg interessert i Wis Tiltak.

Vi har fått melding om at det er en feil i rapporten refusjonskrav til NAV. Vi er derfor nødt til å legge ut en ny versjon 5.3.3. Håper på forståelse for dette.
Feilen oppstår i de tilfellene der deltaker har flere turnuser og det er endret turnus før rapporteringsperioden.

Du kan laste ned ny versjon (5.3.3 datert 08.11.12) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. (Velg Nedlasting i venstremenyen). Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.

Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.
Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres. Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.

NB! For avanserte systembrukere som kjører spesielle løsninger uten mulighet for automatisk installasjon, er en pakke med filene som behøves ved oppdatering tilgjengelig på http://www.wis.no/tiltak/fil/wtpakke.zip. Denne pakken inneholder i tillegg en endringslogg.

Litt om innholdet i versjon 5.3.3:

  • Forbedret rapporten refusjonskrav til NAV
  • Lagt inn flere funsjoner i tekstbehandler 

Se hele listen

Installasjon

Vi får meldinger fra brukere at Wis Tiltak er tregt. Det kan være flere ting som gjør dette. Vi anbefaler at man lager unntak for virusscanninger av den mappe der Wis Tiltak ligger. Dette vil gjøre Wis Tiltak raskere.

Trenger du hjelp til å gjennomgå installasjonen så ta kontakt til oss

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no