Wis Tiltak

Nyhetsbrev 18.10.2012

Ny rapport for refusjonskrav til NAV

Denne meldingen går til alle brukere og personer som har meldt seg interessert i Wis Tiltak.

Du kan laste ned ny versjon (5.3.2 datert 18.10.12) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.

Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.
Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres. Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.


NB! For avanserte systembrukere som kjører spesielle løsninger uten mulighet for automatisk installasjon, er en pakke med filene som behøves ved oppdatering tilgjengelig på http://www.wis.no/tiltak/fil/wtpakke.zip. Denne pakken inneholder i tillegg en endringslogg.

Litt om innholdet i versjon 5.3.2:

  • Ny rapport for refusjonskrav til NAV
  • Man kan nå gjøre utvalg på bedrift, vanlig kontakt, personal m.m. i kontakt velgeren
  • Utvalg på avdelinger i personalvelgeren viste feil. Selv om tiltaksordningen som avdelingen var registrert på var avsluttet kom den ansatte opp. Dette er korrigert
  • Det er kommet oppdateringer på Årsstatistikk for Attføringsbedriftene som er lagt inn i Wis Tiltak.
  • Det er laget mulighet for å lage sideskift i tekstbehandleren.  

Se hele listen


Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no