Wis Tiltak

Nyhetsbrev 29.03.2012

Nye tekstmaler for lærlingeordningen og forbedringer

Denne meldingen går til alle brukere og personer som har meldt seg interessert i Wis Tiltak.

Du kan laste ned ny versjon (5.3.1 datert 29.03.12) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. (Velg Nedlasting i venstremenyen). Det er viktig at man alltid tar backup før oppdatering til siste versjon.

Vær oppmerksom på at ingen kan være innlogget i Wis Tiltak nå oppdateringen kjøres. Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.

NB! For avanserte systembrukere som kjører spesielle løsninger uten mulighet for automatisk installasjon, er en pakke med filene som behøves ved oppdatering tilgjengelig på http://www.wis.no/tiltak/fil/wtpakke.zip. Denne pakken inneholder i tillegg en endringslogg.


Litt om innholdet i versjon 5.3.1:

  • Nye tekstmaler for Lærlingeordningen
  • Forbedret funksjonalitet rundt skjematikk. All info om deltaker flettes nå uansett status på tiltaket. Dette gjør at man kan planlegge ett oppstart og sluttbehandle etter at deltakeren er sluttet i tiltaket
  • Sjekk av innloggede brukere. Systemet gir beskjed hvis flere er innlogget og derved stoppes oppdateringen.
  • Alle roller på kontakten er nå skrivefelt.
  • Det er dessuten korrigert noen beregningsvakheter

Se hele listen


Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no