Wis Tiltak

Nyhetsbrev 15.11.2011

Denne meldingen går til alle brukere og personer som har meldt seg interessert i Wis Tiltak.

Versjon 5.2.2 av Wis Tiltak er nå klar for nedlasting
Du kan laste ned ny versjon (5.2.2 datert 15.11.11) enten fra programmet eller fra våre nettsider www.wis.no/tiltak. Velg nedlasting i venstremenyen
Ta alltid backup før installasjon av ny versjon
Backup og installasjon finner du under system i venstremenyen.
Vær oppmerksom på at ingen må arbeide i Wis Tiltak under oppdatering.
Oppdateringen tar mellom 3- 5 minutter avhengig av linjehastighet.
Ønsker du hjelp til oppdatering av Wis Tiltak så ta kontakt.

Hvorfor 5.2.2
Vi har siden forrige versjon arbeidet med mange forbedringer i Wis Tiltak. Disse forbedringene skulle legges ut i versjon 5.3.
For et par uker siden fikk vi inn meldinger om at noen bedrifter i spesielle tilfeller opplevde å miste innhold i loggføringer. Dermed har vi gjennomgått systemet med tanke på denne feilen, og gjort en del forbedringer som vi håper skal fjerne problemet.

Ellers har vi foretatt noen andre forbedringer i denne versjon:
- Bedre markering av loggføringer
- Koblet tekstbehandler fast til programmet
- Sperret for sletting av loggføringer for andre enn eier
- Mulighet for å slette flere logger
- Eksport til excel på rapport 15 tiltaksordning pr. status

Se hele listen på: www.wis.no/999/232/1539-3940.html

Vi arbeider videre med versjon 5.3. Her arbeider vi med en rapportbygger, men den er ikke helt klar enda.
Planen er at versjon 5.3 med rapportbyggeren legges ut før jul. 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no